Ders Adı Psikolojiye Giriş I
Ders Kodu PSI-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr.Üyesi Filiz Sayar
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları • Psikolojiyi tanımlar. • Psikoloji tarihini ve ekollerini bilir. • Psikolojinin araştırma yöntemlerini bilir. • Psikolojinin alt alanlarını bilir. • Fizyolojik psikolojinin temel kavramlarını bilir. • Öğrenme psikolojisinin temel kavramlarını bilir. • Duyum ve algı psikolojisinin temel kavramlarını bilir. • Bilişsel psikolojinin temel ilgi temel kavramlarını bilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok. -
Dersin İçeriği 1) Psikolojinin tanımı. 2) Psikolojinin tarihi. 3) Psikolojinin felsefi temelleri. 4) Psikolojinin alt dalları. 5) Psikolojik kuramlar. 6) Psikolojinin biyolojik temeli. 7) Öğrenme, güdülenme, duyum, algı, bellek gibi psikolojik süreçlerin doğası.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencinin, ders kapsamında verilen bilgilerle, bilimsel bir makaleyi okuyabilir, eleştirebilir, deney tasarlayabilir ve bilimsel bir rapor yazabilir hale getirilmesi ve bir araştırma problemi belirleyerek bilimsel araştırma sürecine uygun bir araştırma önerisi hazırlayabilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Psikolojinin temel ilkeleri. Psikolojik süreçler. Psikolojik yaklaşımlar. Psikolojide araştırma yöntemleri. Psikolojide güncel tartışmalar.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Psikolojinin tanıtımı ve alt dalları
  Ön Hazırlık: Psikolojiye Giriş ppt- İlk Ders
2 Psikoloji tarihi ve ekoller, psikolojinin felsefi temelleri
  Ön Hazırlık: Psikolojiye Giriş pdf (1) Psikolojiye Giriş pdf (2)
3 Psikolojide araştırma yöntemleri
  Ön Hazırlık: Psikolojiye Giriş pdf (1) Psikolojiye Giriş pdf (2)
4 Güdülenme ve doğası
  Ön Hazırlık: Motivasyon(Richard Gerrig & Philip G. Zimbardo)
5 Güdülenme ve doğası (devam)
  Ön Hazırlık: Motivasyon(Richard Gerrig & Philip G. Zimbardo)
6 Psikolojinin biyolojik temelleri
  Ön Hazırlık: okuma
7 Psikolojinin biyolojik temelleri (devam)
  Ön Hazırlık: okuma
8 Öğrenme psikolojisinin temel ilke ve yaklaşımları
  Ön Hazırlık: okuma
9 Öğrenme psikolojisinin temel ilke ve yaklaşımları (devam)
  Ön Hazırlık: okuma
10 Öğrenme psikolojisinin temel ilke ve yaklaşımları (devam)
  Ön Hazırlık: okuma
11 Duyum ve duyusal süreçler
  Ön Hazırlık: okuma
12 Algı ve algısal süreçler
  Ön Hazırlık: okuma
13 Bellek ve doğası
  Ön Hazırlık: okuma
14 Bellek ve doğası
  Ön Hazırlık: okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 5
2 Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini bilir. 5
3 Psikoloji alanına özgü temel kavramları bilir. 5
4 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 4
5 Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 3
6 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 3
7 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 3
8 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 4
9 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 2
10 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 1
11 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 1
12 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 4
13 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisini kullanır. 4
14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 2
15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 2 10
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 50 50
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 182    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Psikolojiye Giriş I pdf Sema Karakelle
Diğer Kaynaklar Psikolojiye Giriş I pdf Sema Karakelle
Materyal
Dökümanlar Psikolojiye Giriş I pdf Sema Karakelle
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)