Ders Adı Psikolojiye Giriş II
Ders Kodu PSI-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Müge Kademli
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları •Psikoloji alanını ve ilgilendiği konuları açıklar. •Psikolojinin temel konularını, başlıca kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde tartışır. •Psikolojinin temel konularını, görgül araştırma örnekleri vererek açıklar. •Sözü edilen konular hakkında araştırma makalelerini tartışır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok. -
Dersin İçeriği Bu ders; duyusal süreçler, bellek, duygular, kişilik ve kişilik kuramları, psikolojik bozukluklar ve bu bozuklukların tedavi yöntemleri, sosyal etki ve sosyal biliş, dil ve düşünce konularını içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencinin, ders kapsamında verilen bilgilerle, bilimsel bir makaleyi okuyabilir, eleştirebilir, deney tasarlayabilir ve bilimsel bir rapor yazabilir hale getirilmesi ve bir araştırma problemi belirleyerek bilimsel araştırma sürecine uygun bir araştırma önerisi hazırlayabilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, psikolojinin temel ilkelerini, süreçlerini, ilgilendiği temel konularını kuramsal yaklaşımlar ve görgül araştırmalar çerçevesinde inceleyerek tanıtmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Derse giriş; dersin ve içeriğinin tanıtılması.
  Ön Hazırlık: Yok
2 Duyusal süreçler
  Ön Hazırlık: Verilen kaynaklardan ilgili bölümü okuma
3 Duyusal süreçler (devam)
  Ön Hazırlık: Verilen kaynaklardan ilgili bölümü okuma
4 Bellek ve bellek türleri
  Ön Hazırlık: Verilen kaynaklardan ilgili bölümü okuma
5 Bellek ve bellek türleri (devam)
  Ön Hazırlık: Verilen kaynaklardan ilgili bölümü okuma
6 Duygular ve duyguların bileşenleri
  Ön Hazırlık: Verilen kaynaklardan ilgili bölümü okuma
7 Duygular ve duyguların bileşenleri (devam)
  Ön Hazırlık: Verilen kaynaklardan ilgili bölümü okuma
8 Kişilik ve kişilik kuramları
  Ön Hazırlık: Verilen kaynaklardan ilgili bölümü okuma
9 Psikolojik bozukluklar
  Ön Hazırlık: Verilen kaynaklardan ilgili bölümü okuma
10 Psikolojik bozuklukların tedavisi
  Ön Hazırlık: Verilen kaynaklardan ilgili bölümü okuma
11 Psikolojik bozuklukların tedavisi (devam)
  Ön Hazırlık: Verilen kaynaklardan ilgili bölümü okuma
12 Sosyal etki
  Ön Hazırlık: Verilen kaynaklardan ilgili bölümü okuma
13 Sosyal biliş
  Ön Hazırlık: Verilen kaynaklardan ilgili bölümü okuma
14 Dil ve düşünce
  Ön Hazırlık: Verilen kaynaklardan ilgili bölümü okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 4
2 Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini bilir. 3
3 Psikoloji alanına özgü temel kavramları bilir. 4
4 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 3
5 Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 3
6 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 2
7 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 3
8 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 3
9 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 3
10 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 2
11 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 2
12 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 4
13 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisini kullanır. 3
14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 2
15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 30
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 50 50
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 182    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Her hafta için hazırlanmış sunumlar.
Diğer Kaynaklar Her hafta için hazırlanmış sunumlar.
Materyal
Dökümanlar Her hafta için hazırlanmış sunumlar.
Ödevler
Sınavlar Kısa Sınav Vize Sınavı Final Sınavı Bütünleme Sınavı
Materyal Diğer 1) Smith, E. E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., Bem, D. J. ve Maren, S. (2015). Atkinson ve Hilgard: Psikolojiye Giriş (14. baskı) (Ö. Öncül ve D. Ferhatoğlu, Çev.). Ankara: Arkadaş Yayınevi. 2) Morgan, C. T. (2011). Psikolojiye giriş (19. baskı) (S. Karakaş ve R. Eski, Çev. Ed.). Eğitim Kitabevi Yayınları. 3) Cüceloğlu, D. (2018). İnsan ve Davranışı: Psikolojinin Temel Kavramları (36. baskı). Remzi Kitabevi. 4) Plotnik, Rod (2009). Psikolojiye Giriş (T. Geniş, Çev.). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)