Ders Adı İstatistiğe Giriş I
Ders Kodu PSI-103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 7
Dersi Veren(ler) Dr. Ömer Utku Erzengin
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İstatistiğin tarihsel gelişimi, İstatistiğin Tanımı ve Önemi, Temel Kavramlar, Anakütle ve Örneklem Nedir?, İstatistik ve parametre nedir?, Olasılıklı Örneklemleme Yöntemleri, Olasılıksız örnekleme yöntemleri, Verilerin toplanması, Verilerin sunumu ve yorumlanması, Merkezi eğilim ölçüleri, Varyasyon ölçüleri, Basıklık ve Çarpıklık Katsayıları, kutu grafiği nedir?, Olasılığın temel kavramları dersin öğrenme çıktıları arasında yer almaktadır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1-İstatistik ve tarihi 2-Temel kavramlar 3-Anakütle ve Örneklem 4-Merkezi ve dağılış ölçüleri 5-Verilerin toplanması ve sunumu 6-Temel olasılık kavramları 7- Hipotez Testleri 8-Sayıma bağlı hipotez testleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin hedefleri arasında temel istatistiksel kavramların öğrenilmesini sağlamak ve ğrenilen bu kavramları gerçek haytta uygulamanın nasıl olduğunu kavratmaktır. Ayrıca istatistik mesleği ile alakalı temel bir yapı oluşturmak yer almaktadır.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, bölüm mezunlarına istatistiğin tarihsel gelişimi, betimsel istatistik (merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri), olasılıklı ve olasılıksız örnekleme yöntemleri, frekans tabloları, istatistik ve parametre, karar verme; anakütle ortalamaları arasında farkın testi, temel olasılık kavramlarının öretilmesini amaçlamaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İstatistiğin tarihsel gelişimi ve Stroop Teste benzeyen basit bir veri toplama aracı
2 İstatistiğin Tanımı ve Önemi
3 Temel Kavramlar: Örneklem Büyüklüğü, frekans, Ortalama, azami, asgari, aralık, ortanca
4 Anakütle ve Örneklem Nedir?
5 İstatistik ve parametre nedir?
6 Olasılıklı ve Olasılıksız örneklemleme Yöntemleri
7 Verilerin toplanması Verilerin sunumu ve yorumlanması Bar ve Kutu grafiği nedir?
8 Merkezi eğilim ölçüleri: Ortalama, Ortanca, Tepe değeri
9 Yaylım ölçütleri Varyans, Standart Sapma, Basıklık ve Çarpıklık Katsayıları
10 Olasılığa giriş
11 Tek örneklemde oran testi
12 İki bağımsız grupta oran testi
13 İki yönlü Ki kare Testi
14 Kategorik değişkenler ve McNemar Testi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 2
2 Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini bilir. 4
3 Psikoloji alanına özgü temel kavramları bilir. 2
4 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 2
5 Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 3
6 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 2
7 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 4
8 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 3
9 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 4
10 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 2
11 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 4
12 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 4
13 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisini kullanır. 4
14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 2
15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. 4
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 35
Kısa Sınav 2 30
Ödev 5 35
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 5 8 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 3 20 60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 71 71
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 227    
Dersin Akts Kredisi 7    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)