Ders Adı Mesleki İngilizce
Ders Kodu PSI-105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Müge Kademli
Dersin Yardımcıları Yok.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Psikoloji biliminin temel İngilizce terimlerini tanır. 2.Psikolojide ölçme, araştırma ve istatistikte kullanılan temel İngilizce terimleri tanır. 3.Temel düzey İngilizce psikoloji ders metinlerindeki öğretilen alanlara ait terimleri belirtir 4.Türkçe psikoloji derslerinde (ölçme, araştırma ve istatistik) karşılaştığı temel terimlerin İngilizce karşılıklarını belirtir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok. -
Dersin İçeriği Bu ders, genel psikoloji ve psikolojide ölçme ve araştırma hakkında basit düzeyde yazılmış İngilizce içerikli metinlerde yer alan terim ve kavramların Türkçe karşılıklarıyla birlikte verilmesini, terimlerin öğretilmesini ve kavramların açıklanmasını içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Psikoloji biliminin temel terimlerinin, ölçmek tekniklerinin ve istatistik kavramların İngilizce karşılıklarını öğrenmek ve kullanmak.
Dersin Amacı Bir bilim olarak psikolojiye, psikolojide araştırma ve ölçmeye ait İngilizce terimlere ve kavramlara aşinalık kazandırmak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Derse giriş; dersin ve içeriğinin tanıtılması.
  Ön Hazırlık: Psikoloji bilimiyle ilişkili İngilizce makale bulma
2 Psikoloji bilimiyle ilgili İngilizce bir metindeki terim ve kavramların açıklanması.
  Ön Hazırlık: Dersi veren öğretim üyesi tarafından verilen makalenin okunması, makaledeki İngilizce terimlerin belirlenerek Türkçe karşılıklarının bulunması.
3 Psikoloji bilimiyle ilgili İngilizce bir metindeki terim ve kavramların açıklanması.
  Ön Hazırlık: Dersi veren öğretim üyesi tarafından verilen makalenin okunması, makaledeki İngilizce terimlerin belirlenerek Türkçe karşılıklarının bulunması.
4 Psikoloji bilimiyle ilgili İngilizce bir metindeki terim ve kavramların açıklanması.
  Ön Hazırlık: Dersi veren öğretim üyesi tarafından verilen makalenin okunması, makaledeki İngilizce terimlerin belirlenerek Türkçe karşılıklarının bulunması.
5 Psikoloji bilimiyle ilgili İngilizce bir metindeki terim ve kavramların açıklanması.
  Ön Hazırlık: Dersi veren öğretim üyesi tarafından verilen makalenin okunması, makaledeki İngilizce terimlerin belirlenerek Türkçe karşılıklarının bulunması.
6 Psikolojide güncel konularla ilgili İngilizce bir metindeki terim ve kavramların açıklanması.
  Ön Hazırlık: Dersi veren öğretim üyesi tarafından verilen makalenin okunması, makaledeki İngilizce terimlerin belirlenerek Türkçe karşılıklarının bulunması.
7 Psikolojide güncel konularla ilgili İngilizce bir metindeki terim ve kavramların açıklanması.
  Ön Hazırlık: Dersi veren öğretim üyesi tarafından verilen makalenin okunması, makaledeki İngilizce terimlerin belirlenerek Türkçe karşılıklarının bulunması.
8 Psikolojide güncel konularla ilgili İngilizce bir metindeki terim ve kavramların açıklanması.
  Ön Hazırlık: Dersi veren öğretim üyesi tarafından verilen makalenin okunması, makaledeki İngilizce terimlerin belirlenerek Türkçe karşılıklarının bulunması.
9 Psikolojide ölçme ve değerlendirmeyle ilgili İngilizce bir metnindeki terim ve kavramların açıklanması.
  Ön Hazırlık: Dersi veren öğretim üyesi tarafından verilen makalenin okunması, makaledeki İngilizce terimlerin belirlenerek Türkçe karşılıklarının bulunması.
10 Psikolojide ölçme ve değerlendirmeyle ilgili İngilizce bir metnindeki terim ve kavramların açıklanması.
  Ön Hazırlık: Dersi veren öğretim üyesi tarafından verilen makalenin okunması, makaledeki İngilizce terimlerin belirlenerek Türkçe karşılıklarının bulunması.
11 Psikolojide ölçme ve değerlendirmeyle ilgili İngilizce bir metnindeki terim ve kavramların açıklanması.
  Ön Hazırlık: Dersi veren öğretim üyesi tarafından verilen makalenin okunması, makaledeki İngilizce terimlerin belirlenerek Türkçe karşılıklarının bulunması.
12 İngilizce İstatistik terimlerinin seçilen metin üzerinden tanıtılması ve Türkçe karşılıklarının belirtilmesi.
  Ön Hazırlık: Dersi veren öğretim üyesi tarafından verilen makalenin okunması, makaledeki İngilizce istatistik terimlerinin belirlenerek Türkçe karşılıklarının bulunması.
13 İngilizce İstatistik terimlerinin seçilen metin üzerinden tanıtılması ve Türkçe karşılıklarının belirtilmesi.
  Ön Hazırlık: Dersi veren öğretim üyesi tarafından verilen makalenin okunması, makaledeki İngilizce istatistik terimlerinin belirlenerek Türkçe karşılıklarının bulunması.
14 İngilizce İstatistik terimlerinin seçilen metin üzerinden tanıtılması ve Türkçe karşılıklarının belirtilmesi.
  Ön Hazırlık: Dersi veren öğretim üyesi tarafından verilen makalenin okunması, makaledeki İngilizce istatistik terimlerinin belirlenerek Türkçe karşılıklarının bulunması.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 3
2 Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini bilir. 3
3 Psikoloji alanına özgü temel kavramları bilir. 3
4 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 3
5 Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 5
6 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 5
7 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 3
8 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 4
9 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 3
10 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 3
11 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 5
12 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 5
13 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisini kullanır. 3
14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 4
15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 3 30
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 162    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Temel düzeyde yazılmış basılı ders metinleri. Bilimsel dergiler.
Diğer Kaynaklar Temel düzeyde yazılmış basılı ders metinleri. Bilimsel dergiler.
Materyal
Dökümanlar Temel düzeyde yazılmış basılı ders metinleri. Bilimsel dergiler.
Ödevler
Sınavlar Kısa Sınav Vize Sınavı Final Sınavı Bütünleme Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)