Ders Adı Araştırma Teknikleri I
Ders Kodu PSI-106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Oktay
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Bilim kavramını ve işlevlerini tanımlar. 2. Bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramları tanır ve çeşitli araştırma türlerini birbirinden ayırt eder. 3. Araştırmalarda kullanılan ölçme araçlarını ve bu araçlarda aranan nitelikleri listeler. 4. Örnekleme yöntemlerini betimler. 5. Bilimsel araştırma süreci aşamalarını tanımlar. 6. Farklı kaynaklardan yararlanarak literatür taraması yapar. 7. Bilimsel araştırma problemi oluşturarak, problemin çözümü sürecinde bilimsel araştırma tekniklerini uygular. 8. Deneysel yöntemlerde kontrolün sağlanmasında kullanılan teknikleri kavrar. 9. Bilimsel bir makaleyi okuyup yorumlayabilir ve eleştirebilir. 10. Alanı ile ilgili bir araştırma önerisi rapor eder.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders, bilimsel yöntemin özellikleri, problem belirleme ve hipotez oluşturma, literatür taraması yapma, değişkenlerin tanımlanması, sınıflanması ve ölçümü, örneklem seçimi, kontrol teknikleri ile veri toplama yöntem ve araçları konularını ve bir araştırma önerisi yazmayı kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencinin, ders kapsamında verilen bilgilerle, bilimsel bir makaleyi okuyabilir, eleştirebilir, deney tasarlayabilir ve bilimsel bir rapor yazabilir hale getirilmesi ve bir araştırma problemi belirleyerek bilimsel araştırma sürecine uygun bir araştırma önerisi hazırlayabilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, felsefe, bilgi, kuram, bilgi kuramı, bilimsel yöntem gibi temel kavramların tanıtılmasını sağlamak ve bilimsel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırma yöntemlerinin ilkeleri, bilimsel araştırma türleri, örnekleme yöntemleri, kontrol teknikleri, veri toplama yöntem ve araçları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Araştırma tekniklerine giriş
  Ön Hazırlık: Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2016). Psikolojide araştırma yöntemleri. Nobel Akademik Yayıncılık. I. Bölüm
2 Bilimsel yöntem
  Ön Hazırlık: Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2016). Psikolojide araştırma yöntemleri. Nobel Akademik Yayıncılık. II. Bölüm
3 Etik meseleler
  Ön Hazırlık: Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2016). Psikolojide araştırma yöntemleri. Nobel Akademik Yayıncılık. III. Bölüm
4 Gözlemsel çalışmalar
  Ön Hazırlık: Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2016). Psikolojide araştırma yöntemleri. Nobel Akademik Yayıncılık. IV. Bölüm
5 Anket araştırmaları
  Ön Hazırlık: Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2016). Psikolojide araştırma yöntemleri. Nobel Akademik Yayıncılık. V. Bölüm
6 Bağımsız grup desenleri
  Ön Hazırlık: Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2016). Psikolojide araştırma yöntemleri. Nobel Akademik Yayıncılık. VI. Bölüm
7 Tekrarlı ölçüm desenleri
  Ön Hazırlık: Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2016). Psikolojide araştırma yöntemleri. Nobel Akademik Yayıncılık. VII. Bölüm
8 Karmaşık desenler
  Ön Hazırlık: Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2016). Psikolojide araştırma yöntemleri. Nobel Akademik Yayıncılık. VIII. Bölüm
9 Tek denekli araştırma desenleri
  Ön Hazırlık: Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2016). Psikolojide araştırma yöntemleri. Nobel Akademik Yayıncılık. IX. Bölüm
10 Yarı deneysel desenler ve program değerlendirme
  Ön Hazırlık: Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2016). Psikolojide araştırma yöntemleri. Nobel Akademik Yayıncılık. X. Bölüm
11 Veri analizi
  Ön Hazırlık: Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2016). Psikolojide araştırma yöntemleri. Nobel Akademik Yayıncılık. XI. ve XII. Bölüm
12 Psikolojide iletişim
  Ön Hazırlık: Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2016). Psikolojide araştırma yöntemleri. Nobel Akademik Yayıncılık. XIII. Bölüm
13 Psikolojide iletişim
  Ön Hazırlık: Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2016). Psikolojide araştırma yöntemleri. Nobel Akademik Yayıncılık. Chapter 13
14 Genel tekrar
  Ön Hazırlık: Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2016). Psikolojide araştırma yöntemleri. Nobel Akademik Yayıncılık. Bütün kitap
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 4
2 Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini bilir. 5
3 Psikoloji alanına özgü temel kavramları bilir. 5
4 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 5
5 Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 4
6 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 5
7 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 5
8 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 5
9 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 3
10 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 5
11 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 5
12 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 5
13 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisini kullanır. 5
14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 5
15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. 5
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ NOBEL YAYINEVİ Yazar(lar): John J. Shaughnessy, Eugene B. Zechmeister, Jeanne S. Zechmeister Editör: İlyas Göz
Diğer Kaynaklar PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ NOBEL YAYINEVİ Yazar(lar): John J. Shaughnessy, Eugene B. Zechmeister, Jeanne S. Zechmeister Editör: İlyas Göz
Materyal
Dökümanlar PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ NOBEL YAYINEVİ Yazar(lar): John J. Shaughnessy, Eugene B. Zechmeister, Jeanne S. Zechmeister Editör: İlyas Göz
Ödevler
Sınavlar 1 ara sınav, 1 final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)