Ders Adı Sosyal Psikoloji I
Ders Kodu PSI-203
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Ebru Taysi
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları Sosyal psikolojiye ilişkin temel kavramları tanımlama Sosyal psikolojiye ilişkin temel yöntemleri tanımlama Konformite ve itaat konusunda temel yaklaşımları temel deneyleri tanımlama Kolektif davranışın türleri arasında farklılıkları ayırt etme. Benlik, benlik gelişimi ve kültürler arası benlik farklılıkları olgularının farkında olma.. Sosyal kimlik, gruplar arası ilişkiler konularında günlük yaşamda yer alan olayları gösterebilme. Kişiler arası etki ve güç olgularını analiz edebilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste sosyal psikolojinin gelişimi, özgünlükleri, yöntemleri, etik sorunları, konformite ve itaat, kolektif davranış, bireylik yitimi, güç, güç türleri, benlik, sosyal kimlik ve gruplar arası ilişkiler konuları işlenmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sosyal psikolojinin gelişimini ve kuramları aktarabilmek.
Dersin Amacı Bu derste, sosyal psikolojiye ilişkin giriş niteliğinde temel bilgi, süreç ve kavramların verilmesi hedeflenmektedir. Bu ders kapsamında ana amaç etkileşim içersinde şekillenen sosyal davranışın ve sosyal biliş süreçlerinin çeşitli kapsamlardaki özelliklerinin farkına varılması ve kavranmasıdır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sosyal psikolojide teori ve yöntemler
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması
2 Kişi algısı
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması
3 Sosyal biliş
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması
4 Tutumlar nedir
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması
5 Tutumlar nedir
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması
6 Tutum değişikliği
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması
7 Tutum değişikliği
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması
8 Sosyal etki
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması
9 Gruplar halinde davranış
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması
10 Gruplar halinde davranış
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması
11 Yakın ilişkiler
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması
12 Kişilerarası çekiciklik
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması
13 Benlik: Benliği öğrenmek
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması
14 Cinsiyetçilik nedir
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 5
2 Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini bilir. 4
3 Psikoloji alanına özgü temel kavramları bilir. 4
4 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 4
5 Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 4
6 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 3
7 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 3
8 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 5
9 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 5
10 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 3
11 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 4
12 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 4
13 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisini kullanır. 5
14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 4
15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. 5
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 4 4
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60 60
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 164    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Sears, D. O., Freedman J. L. ve Carlsmith, J.M. (2001). Sosyal Psikoloji (Çev. Ali Dönmez). Ankara: İmge Kitabevi. Myers,J.M. ve Myers, D.G. (2016). Social Psychology. McGraw-Hill Education. Bilgin, N., Sosyal Psikolojiye Giriş, İzmir (2000). Kağıtçıbaşı, Ç. (2010).Günümüzde insan ve insanlar: Sosyal psikolojiye giriş. İstanbul: Evrim Kitabevi.
Diğer Kaynaklar Sears, D. O., Freedman J. L. ve Carlsmith, J.M. (2001). Sosyal Psikoloji (Çev. Ali Dönmez). Ankara: İmge Kitabevi. Myers,J.M. ve Myers, D.G. (2016). Social Psychology. McGraw-Hill Education. Bilgin, N., Sosyal Psikolojiye Giriş, İzmir (2000). Kağıtçıbaşı, Ç. (2010).Günümüzde insan ve insanlar: Sosyal psikolojiye giriş. İstanbul: Evrim Kitabevi.
Materyal
Dökümanlar Sears, D. O., Freedman J. L. ve Carlsmith, J.M. (2001). Sosyal Psikoloji (Çev. Ali Dönmez). Ankara: İmge Kitabevi. Myers,J.M. ve Myers, D.G. (2016). Social Psychology. McGraw-Hill Education. Bilgin, N., Sosyal Psikolojiye Giriş, İzmir (2000). Kağıtçıbaşı, Ç. (2010).Günümüzde insan ve insanlar: Sosyal psikolojiye giriş. İstanbul: Evrim Kitabevi.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)