Ders Adı Gelişim Psikolojisi II
Ders Kodu PSI-206
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr.Üyesi Filiz SAYAR
Dersin Yardımcıları Yok.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Çocukluktan ergenliğe geçişi ve ergenliğin doğasını tanımlar. 2.Ergenlikten yetişkinliğe geçiş sürecini tanımlar. 3.Ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaş ve yaşlılık dönemindeki fiziksel, bilişsel ve sosyo-duygusal gelişim özelliklerini açıklar. 4.Ölümü tarihsel ve kültürel bağlamı içinde açıklar. 5.Gelişimin farklı dönemlerinde ölüm ve ölüme yönelik tutumları tartışır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok. -
Dersin İçeriği Yaşam boyu gelişim bakış açısı ile ergenlikten ölüme kadar her bir yaşam evresine özgü fiziksel, bilişsel, ahlaki, ve sosyo-duygusal özellikler hakkında temel bilgiler. Tarihsel ve kültürel bağlamı içinde ölüm, gelişimin farklı dönemlerinde ölüm ve ölüme yönelik tutumlar. Güncel araştırma sonuçları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yaşam boyu gelişim açısından ergenlik, orta yaş ve ileri yaş dönemlerini anlamak, bu konudaki çalışmaları öğrenmek ve yorumlamak.
Dersin Amacı Ergenlikten ölüme kadar olan gelişim süreci. Fiziksel, bilişsel, ahlaki, sosyo-duygusal ve kişilik gelişimi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin tanıtımı Ergenlikte fiziksel gelişim
  Ön Hazırlık: Santrock, J. W. (2011). Yaşam Boyu Gelişim (13. Basım) (Çev. Ed. G. Yüksel). Ankara: Nobel Yayınları
2 Ergenlikte bilişsel gelişim
  Ön Hazırlık: Santrock, J. W. (2011). Yaşam Boyu Gelişim (13. Basım) (Çev. Ed. G. Yüksel). Ankara: Nobel Yayınları
3 Ergenlikte kişilik gelişimi
  Ön Hazırlık: Santrock, J. W. (2011). Yaşam Boyu Gelişim (13. Basım) (Çev. Ed. G. Yüksel). Ankara: Nobel Yayınları
4 Ergenlikte sosyo-duygusal gelişim
  Ön Hazırlık: Santrock, J. W. (2011). Yaşam Boyu Gelişim (13. Basım) (Çev. Ed. G. Yüksel). Ankara: Nobel Yayınları
5 Ergenlik ve psikolojik bozukluklar
6 Yetişkinlikte bilişsel değişim
7 Yetişkinlik ve kişilik
8 Yetişkinlikte sosyo-duygusal değişim
9 Yetişkinlik ve psikolojik bozukluklar
10 İleri yetişkinlikte bilişsel değişim
11 İleri yetişkinlikte sosyo-duygusal değişim
12 İleri yetişkinlik ve kişilik
13 İleri yetişkinlik ve psikolojik bozukluklar
14 İleri yetişkinlik ve demans
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 4
2 Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini bilir. 4
3 Psikoloji alanına özgü temel kavramları bilir. 4
4 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 3
5 Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 5
6 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 5
7 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 4
8 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 3
9 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 4
10 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 4
11 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 5
12 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 5
13 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisini kullanır. 3
14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 4
15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 5 40
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 50 50
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 157    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)