Ders Adı Psikopatoloji II
Ders Kodu PSI-304
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Bölüm Mensubu
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları • Psikopatolojide kullanılan terminolojiyi tanır. • Ele alınan psikolojik bozuklukların nedenlerini, belirtilerini, tedavi biçimlerini açıklar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders ele alınan tanı grubuna giren psikolojik bozuklukların tanımlanması, nedenleri, tedavileri konularını kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Psikolojik bozukluk kavramı, çeşitlerini ve tedavi yöntemlerini tanıtmak
Dersin Amacı Ele alınan psikolojik bozuklukların belirtileri, nedenleri, gidişatları ve tedavi yöntemleri tanıtılacaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Şizofreni
2 Madde kullanım bozuklukları
3 Madde kullanım bozuklukları
4 Yeme bozuklukları
5 Yeme bozuklukları
6 Cinsel bozukluklar
7 Ara sınav
8 Cinsel bozukluklar
9 Çocukluk dönemi bozuklukları
10 Çocukluk dönemi bozuklukları
11 İleri yaş ve nörobilişsel bozukluklar
12 Kişilik bozuklukları
13 Kişilik bozuklukları
14 Genel Sınav
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 3
2 Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini bilir. 4
3 Psikoloji alanına özgü temel kavramları bilir. 3
4 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 3
5 Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 3
6 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 3
7 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 3
8 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 3
9 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 3
10 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 3
11 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 3
12 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 4
13 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisini kullanır. 5
14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 5
15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 14 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 5 60
Ödevler 1 15 15
Sunum 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 17 17
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 153    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1. Kring, A. M., Johnson, S. L., Davison, G., & Neale, J. (2015). Anormal psikolojisi. (Çev. Ed. M. Şahin). Nobel Yayıncılık: Ankara. 2. Oltmanns, T. F., Martin, M. T., Neale J. M., & Davison, G. C. (2018). Anormal psikolojide vaka çalışmaları.(Çev. Ed. M. Şahin). Nobel Yayıncılık: Ankara.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)