Ders Adı Kişilik Kuramları
Ders Kodu PSI-309
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği ....................
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı ....................
WorkPlacement ....................
Hafta Konular  
1 Kişilik kavramı
2 Kişilik araştırma yöntemleri
3 Psikanalitik yaklaşım
4 Psikanalitik yaklaşım
5 Psikanalitik yaklaşım
6 Freudcu yaklaşım: İlgili araştırmalar
7 Ara Sınav
8 Freudcu yaklaşım: İlgili araştırmalar
9 Yeni Freudcu kuram
10 Yeni Freudcu kuram
11 Yeni Freudcu kuram
12 Yeni Freudcu kuram: İlgili araştırmalar
13 Yeni Freudcu kuram: İlgili araştırmalar
14 Genel Sınav
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 0
2 Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini bilir. 0
3 Psikoloji alanına özgü temel kavramları bilir. 0
4 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 0
5 Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 0
6 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 0
7 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 0
8 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 0
9 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 0
10 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 0
11 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 0
12 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 0
13 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisini kullanır. 0
14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 0
15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 5 60
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 151    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1.Burger, J. M. (2006). Kişilik. İstanbul: Kaknüs Yayınları 2.Carducci, B. J. (2009). The psychology of personality. 2nd Ed. London: Wiley-Blackwell.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)