Ders Adı Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi
Ders Kodu PSI-350
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Temel toplumsal cinsiyet kavramlarına hakim olur Toplumsal cinsiyet duyarlılığına uygun araştırmalar tasarlayabilme ve uygulayabilme Psikoloji literatüründeki toplumsal cinsiyet çalışmalarına hakim olma Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini psikolojik kavramlarla açıklayabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Cinsiyet, toplumsal cinsiyet gibi kavramların çeşitli teorik çerçevelerde açıklanması, çelişik duygulu cinsiyetçilik gibi psikoloji literatürüne ait toplumsal cinsiyet kuramlarının incelenmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Toplumsal cinsiyet kuramlarının tartışılması
Dersin Amacı Toplumsal cinsiyet eşitsizliği hakkında duyarlılık kazandırmak ve psikoloji literatüründeki toplumsal cinsiyet çalışmalarını incelemek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Toplumsal cinsiyet ve temel kavramlar
2 Toplumsal cinsiyetle ilgili kuramlar
3 Toplumsal cinsiyetle ilgili kuramlar devam
4 Toplumsal cinsiyetle ilgili kuramlar devam
5 Toplumsal cinsiyet rolleri
6 Cinsiyet ayrımcılığı
7 Toplumsal cinsiyet kalıpyargıları, önyargılar
8 Cinsiyet kalıpyargıları
9 Düşünce ve Eylemde Toplumsal Cinsiyet
10 Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargılarının Sürdürülmesi: Sosyalleşme Etkenleri
11 Kitle iletişim araçlarında toplumsal cinsiyet
12 Klinik psikolojide cinsiyet farklılıkları
13 Eleştirel kuramlar
14 Eleştirel kuramlar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 3
2 Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini bilir. 4
3 Psikoloji alanına özgü temel kavramları bilir. 3
4 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 3
5 Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 3
6 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 3
7 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 3
8 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 3
9 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 3
10 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 3
11 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 3
12 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 4
13 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisini kullanır. 5
14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 5
15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. 3
16 4
17 5
18 5
19 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 80 80
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 162    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Zehra Yaşın Dökmen, Toplumsal Cinsiyet: Sosyal Psikolojik Açıklamalar (İstanbul: Remzi Kitabevi, 2015) Helgeson, V. S. (2012). The psychology of gender (4. baskı). Boston: Pearson. Matlin, M. W. (2012). The psychology of women (7. baskı). Stamford: Cengage Learning. * Bu derste kullanılacak temel materyaller her yıl güncellenmektedir.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)