Ders Adı Bağlanma Kuramı ve Araştırmaları
Ders Kodu PSI-351
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Bölüm mensubu
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Anne ve çocuk arasındaki bağı nesne ilişkileri çerçevesinde tanımlar. Bağlanma kuramının tarihsel art alanını tanımlar. Bağlanma ve psikolojik işlevler arasındaki bağlantıları açıklar. Bağlanma ve psikolojik sorunlar arasındaki ilişkileri açıklar. Bağlanma alan yazınını özetler. Bağlanma kuramı çerçevesinde bir araştırma önerisi oluşturur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ders kapsamında, bağlanma kuramının tarihsel art alanına ilişkin bilgi aktarımı yapılacaktır. Bağlanmanın normal ve normal dışı psikolojik işlevlerle ilişkisi aktarılacaktır. Öğrenciler öğrenilen kuramlar çerçevesinde bir ödev hazırlayacaklar ve konuyla ilişkili bir araştırma önerisi hazırlayarak sunumunu yapacaklardır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bağlanma kuramları alanyazınını öğrenmek ve araştırma önerisi hazırlamak
Dersin Amacı Bu ders bağlanma kuramlarını öğretmeyi, bu alanyazında yapılan araştırmaları takip etme ve araştırma önerisi hazırlama becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bağlanma nedir?
2 Bağlanma Kuramları Tarihsel Gelişim
3 Nesne İlişkileri
4 Nesne İlişkileri
5 Bağlanma Kuramları ve Çalışmaları
6 Bağlanma Kuramları ve Çalışmaları
7 Bağlanma Türleri ve Bağlanma Gelişim Faktörleri
8 Bağlanma Türleri ve Bağlanma Gelişim Faktörleri
9 Bağlanma Gözlem ve Değerlendirmeleri
10 Günümüz Bağlanma Çalışmaları
11 Günümüz Bağlanma Çalışmaları
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 4
2 Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini bilir. 4
3 Psikoloji alanına özgü temel kavramları bilir. 4
4 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 4
5 Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 3
6 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 5
7 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 5
8 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 3
9 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 4
10 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 4
11 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 5
12 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 5
13 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisini kullanır. 5
14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 4
15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 1 10
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 50 50
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2007). Attachment in Adulthood: Structure, Dynamics, and Change. NewYork: NY, Guilford Publications, Inc. Scharff, D. E. (Ed.). (1995). Object Relations Theory and Practice: An Introduction (The Library of Object Relations). The United States of America: USA, Rowman & Littlefield Publishers, Inc. Simpson, J.A., & Rholes W.S. (1998). Attachment Theory and close relationships. NewYork: NY, Guilford Publications, Inc.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)