Ders Adı Psikolojide Laboratuvar Teknikleri
Ders Kodu PSI-354
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Karşılaştırmalı psikolojiyi tanımlayabilecek, tarihsel gelişimini, alan ve laboratuvar çalışmalarını üzerine bir bakış açısı kazanabilecektir. Hayvanlar üzerinde laboratuvarda yapılan öğrenme çalışmalarının zamana bağlı olarak nasıl geliştiği hakkında bilgi sahibi olacaktır. Duyum ve algı alanında psikofizik, fizyolojik ve bilgisayar teknikleri gibi araştırma yöntemleriyle nasıl çalışmalar yapılabileceğini kavrayabilecektir. Tat ve koku gibi duyulara ilişkin yapılan psikoloji çalışmaları hakkında bilgi sahibi olabilecek ve bu alanlarda yapılan araştırmalardaki yeni trendlerin/yeni yönelimlerin neler olduğu hakkında bilgi sahibi olabilecektir. Bilişsel bir bakış açısıyla insan belleğini araştırmada yaygın olarak kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olacaktır. Biliş hakkında bilişsel psikoloji çalışan araştırmacıların temel varsayımlarının ve yaklaşımlarının neler olduğunu ve bazı temel ve davranışsal teknikleri kavrayabilecektir. Motivasyon, ses ve psikofizik konularında kullanılan teknikleri kavrayabilecektir. Çeşitli bilgisayar programlarını kullanarak deney deseni oluşturabilecektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders, psikolojinin seçilen alanlarında yapılan laboratuvar çalışmalarının yöntemlerini içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Derste, psikolojinin seçilen alanlarında yapılan laboratuvar çalışmalarının yöntemleri aktarılır. Uygun deney programlarıyla bir deney deseni hazırlama uygulamalı olarak gösterilir.
Dersin Amacı Bu ders, psikolojinin farklı alanlarındaki laboratuvar tekniklerini anlatmayı, uygun bilgisayar programları kullanılarak deney desenleri oluşturmayı, oluşturulan bu deneylerden elde edilen verileri işlemlemeye hazır hale getirilmesini öğretmeyi amaçlamaktadır.
WorkPlacement Yüz yüze
Hafta Konular  
1 Karşılaştırmalı Psikoloji
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması
2 Hayvanlarda Öğrenme ve Biliş
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması
3 Duyum ve Algı: Araştırma Yöntemleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması
4 Tat
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması
5 Koku
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması
6 Bellek: Araştırma Yöntemleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması
7 Biliş: Araştırma Yöntemleri
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması
8 Motivasyon
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması
9 Ses
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması
10 Psikofizik
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması
11 Deney oluşturma ve sunma programları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması
12 Deney oluşturma ve sunma programları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması
13 Deney oluşturma ve sunma programları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması
14 Deney oluşturma ve sunma programları
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakların okunması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 4
2 Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini bilir. 5
3 Psikoloji alanına özgü temel kavramları bilir. 2
4 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 5
5 Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 4
6 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 2
7 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 2
8 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 4
9 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 2
10 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 2
11 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 1
12 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 2
13 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisini kullanır. 2
14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 3
15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. 5
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 4 5
Proje 1 15
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 1 10 10
Laboratuar Çalışması 4 1 4
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 27 27
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Davis, S. (2003). Handbook of research methods in experimental psychology. Oxford, UK: Blackwell Publishing. https://doi.org/10.1111/b.9781405132800.2005.x
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)