Ders Adı Fizyolojik Psikoloji
Ders Kodu PSI-355
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Sinir sisteminin yapısını ve nöronların işleyişi hakkında bilgi sahibi olacaktır. Hormonların, ilaçların davranışa olan etkileri hakkında bilgi sahibi olacaktır. Görme, işitme gibi temel duyuların nasıl işlediğini bilecektir. Öğrenme, bellek ve dil gibi süreçlerin altında yatan biyolojik mekanizmaları anlayacak ve davranış için önemli etkilerini kavrayabilecektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ders, davranışı ve bütün zihinsel süreçleri etkileyen fizyolojik süreçleri kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Derste, biyolojik, anatomik ve fizyolojik yapılar anlatılır. Sinir sisteminin bölümleri ve bilginin nöronlar boyunca ve nöronlar arasında nasıl aktarıldığı görsel öğelerle desteklenerek sunulur. Merkezi ve periferal sinir sisteminin temel anatomik yapısı sunulur. Psikolojik olgularda önemli bir yeri bulunan hormonların doğası anlatılır. Merkezi ve periferal sinir sistemi ve endokrin sisteminin kullanılan ilaçlardan nasıl ve ne yönde etkilenebileceği anlatılır. Çevreden alınan bilginin hangi fizyolojik sistemlerce işlendiği işlenir ve görsel öğelerle desteklenerek anlatılır. Görme, işitme ve diğer duyularla ilgili bilgiler detaylarıyla işlenir. Öğrenme ve belleğin altında yatan nöral mekanizmalar anlatılır. Dil ve psikolojik anormallikler anlatılır.
Dersin Amacı Dersin amacı, davranışı ve bütün zihinsel süreçleri etkileyen fizyolojik süreçleri incelemektir.
WorkPlacement yüz yüze
Hafta Konular  
1 Fizyolojik Psikolojiye Giriş
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakları okuma
2 Nöral İletim ve Sinaptik Aktarım
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakları okuma
3 Merkezi ve Periferal Sinir Sistemi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakları okuma
4 Endokrin Sistemi
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakları okuma
5 Psikofarmakoloji
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakları okuma
6 Görme
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakları okuma
7 İşitme
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakları okuma
8 Diğer Duyular ve Hareket
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakları okuma
9 Biyolojik Ritim ve Uyku
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakları okuma
10 Yeme
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakları okuma
11 Üreme Davranışı
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakları okuma
12 Duygu
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakları okuma
13 Öğrenme ve Bellek
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakları okuma
14 Dil
  Ön Hazırlık: İlgili kaynakları okuma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 4
2 Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini bilir. 3
3 Psikoloji alanına özgü temel kavramları bilir. 4
4 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 3
5 Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 4
6 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 3
7 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 3
8 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 3
9 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 3
10 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 3
11 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 3
12 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 3
13 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisini kullanır. 3
14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 4
15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. 4
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 2 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 2 22 44
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 22 22
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Carlson, N. R. (2011). Fizyolojik Psikoloji: Davranışın nörolojik temelleri. (M. Şahin, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Carlson, N. R. (2005). Foundations of physiological psychology, International Edition. New York: Pearson. Wagner, H. & Silber K. (2004). BIOS Instant Notes in Physiological Psychology, London and New York: BIOS Scientific Publisher.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)