Ders Adı Psikolojik Testler
Ders Kodu PSI-358
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Bölüm Mensubu
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Psikolojik testlerin tarihçesi ve işlevlerini tanımlar. Yaygın olarak kullanılan psikolojik testleri tanımlar Psikolojik testlerle ilgili teknik ve metodolojik ilkeleri özetler. Psikolojik testlerin kullanımıyla ilgili etik konuları özetler. Psikolojik testleri kullanım alanları açısından karşılaştırır. Bir ölçüm aracının yapısına bakarak ölçüm hedefi hakkında yargıda bulunur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında, psikolojik testlerin tarihçesi, işlevleri ve teknik özellikleri hakkında bilgi aktarımı yapılacaktır ve uygulama örnekleri izlenecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Psikolojik testler hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Amacı Bu dersin amacı, yaygın olarak kullanılan psikolojik testlerin yapı ve işlevlerini açıklamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Psikolojik Testlerin İşlevi ve Tarihçesi
2 Etik İlkeler
3 Teknik ve Yöntemsel İlkeler: Norm ve Standardizasyon
4 Teknik ve Yöntemsel İlkeler: Norm ve Standardizasyon
5 Gelişim Tarama Testleri
6 Nöropsikolojik Testler
7 Yetenek Testleri: Zeka Kuramları
8 Yetenek Testleri: Bireysel Zeka Testleri
9 Yetenek Testleri: Özel Örneklem ve Grup Zeka Testleri
10 Kişilik Testleri: Özbildirim Ölçekleri
11 Kişilik Testleri: Projektif Testler
12 İlgi ve Tutum Envanterleri
13 Eğitsel Testler
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 4
2 Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini bilir. 4
3 Psikoloji alanına özgü temel kavramları bilir. 4
4 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 5
5 Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 3
6 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 5
7 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 5
8 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 3
9 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 4
10 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 4
11 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 5
12 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 5
13 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisini kullanır. 5
14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 5
15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 1 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 50 50
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 159    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Anastasi, A. & Urbina, S. (1997). Psychological Testing (7th. Ed.), New Jersey: PrenticeHall, Inc. Erkuş, A. (2003). Psikometri üzerine yazılar, Ankara:Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)