Ders Adı Görüşme Teknikleri
Ders Kodu PSI-451
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Bölüm Mensubu
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Psikolojide görüşmenin rolünü açıklar Psikolojide kullanılan görüşme türlerini özetler Görüşmede terapötik ittifak kavramını tanımlar Görüşmenin çerçevesini açıklar Görüşmenin nasıl yapılandırıldığını anlatır Psikolojik yardım sürecinde görüşme yapmanın rolünü anlatır Görüşme sürecini olumsuz etkileyebilecek risk faktörlerini açıklar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders, klinik psikoloji başta olmak üzere psikolojide yapılabilecek görüşme süreçlerine dair temel unsurları kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Temel görüşme tekniklerini öğrenmek
Dersin Amacı Bu dersin amacı psikolojide görüşme tekniklerinin esaslarını ve gereklerini tanıtmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Psikolojide Görüşme
2 Görüşme Türleri
3 Personel Hizmetlerinde ve Araştırmalarda Görüşme
4 Görüşmede İletişimin Esasları
5 Klinik Psikolojide Görüşme İlke ve Esasları
6 Terapötik İttifak
7 Görüşmeye Lojistik Hazırlık
8 Görüşmeye Başlama ve Giriş
9 Psikolog ve Danışan Arasındaki İlişkinin Sınırları
10 Serbest Konuşma, Temel Yakınma ve Şikayetlerin Tarihçesi
11 Belli Bir Psikolojik Bozukluktaki Şikayetlerin Belirlenmesi
12 Kişisel ve Sosyal Tarihçe
13 Süreç Planının Oluşturulması
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 4
2 Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini bilir. 4
3 Psikoloji alanına özgü temel kavramları bilir. 4
4 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 3
5 Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 3
6 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 5
7 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 5
8 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 4
9 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 4
10 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 4
11 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 5
12 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 5
13 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisini kullanır. 5
14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 4
15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 5 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 50 50
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Egan, G. (2010). Exercises in Helping Skills: A Manual to Accompany.9th Ed. Brooks/Cole: USA, Cengage Learning. Egan, G. (2014). The Skilled Helper: A Client-Centred Approach.10th Ed. United Kingdom: UK, Cengage Learning. Ethem, İ. (2004). Görüşme İlke ve Teknikleri. (3. Basım). PDREM Yayınları.: İstanbul Morrison, J. (2007). The first interview. 3rd Ed. The Guilford Pres Voltan-Acar, N. (2010). Yeniden terapötik iletişim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)