Ders Adı Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular
Ders Kodu PSI-454
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Bölüm mensubu
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Ders kapsamında belirlenen konularla ilgili temel bilgileri özetler. 2.Gelişim psikolojisinin psikoloji içindeki ve diğer sosyal bilimler arasındaki konumunu tartışır. 3.Ders kapsamında ele alınan bilgileri ilgili disiplinlerdeki uygulama alanları ile ilişkilendirir. 4.Güncel araştırma bulgularını değerlendirir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders gelişim psikolojisi alanındaki güncel konulardan bazılarının seçilerek ele alınmasını içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Gelişim psikolojisi alanında güncel konuları ele almak, tartışmak ve değerlendirmek.
Dersin Amacı Bu dersin amacı ilgili öğretim sorumlusu tarafından belirlenen bazı konuları güncel araştırma bulguları çerçevesinde derinlemesine ele almak ve/veya gelişim psikolojisi ve ilgili disiplinlerde çalışan farklı araştırmacıların katkısı ile daha geniş bir bakış açısı kazandırmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin tanıtılması
2 Ders kapsamında belirlenen konuların özetlenmesi
3 Sunum
4 Sunum
5 Sunum
6 Sunum
7 Ara sınav
8 Sunum
9 Sunum
10 Sunum
11 Sunum
12 Sunum
13 Tartışma ve değerlendirme
14 Final sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 5
2 Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini bilir. 5
3 Psikoloji alanına özgü temel kavramları bilir. 4
4 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 5
5 Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 5
6 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 5
7 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 5
8 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 4
9 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 5
10 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 5
11 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 5
12 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 5
13 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisini kullanır. 3
14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 5
15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. 5
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 10 40
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 50 50
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 167    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Konuyla ilgili güncel araştırma ve derleme makaleleri
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Konuyla ilgili güncel araştırma ve derleme makaleleri
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)