Ders Adı Engelli Çocuklar için Eğitim Uygulamaları
Ders Kodu PSI-455
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Bölüm mensubu
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Bireysel gelişim programı uygulayabilme. 2.Çocuklarının problem davranışları ile baş edebilme 3.Araştırma yaptığı konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilme. 4. Özel eğitim kurumlarında ve anaokullarında çalışan psikologun görevlerini anlayabilme. 5.Eleştirel ve analitik olarak düşünebilme. 6.Kurum eğitimi alan çocukları gözleyebilme. 7.Çocuklara bireysel gelişim programı hazırlayabilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Zihinsel engelli bireylere hizmet veren kurumlara ve anaokullarına giderek uygulamalar yaparak, davranış düzeltme, program hazırlama ve kavram kazandırma ile ilgili çalışmalar yapma ve Çocuk ve Kurum değerlendirme raporu hazırlamak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Engelli çocukların psikolojik ve fiziksel özellikleri hakkında bilgi almak ve bu bireylerin eğitimindeki uygulamaları izlemek ve öğrenmek.
Dersin Amacı Bu dersin amacı Uyumsuz Çocuklar Dersinde kuramsal olarak öğrenilen Özel (zihinsel engel, otizm, down sendromu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, ) ve normal gelişim gösteren (okul öncesi dönem) çocukların gelişimsel özellikleri, rehabilitasyon, gözlem, davranış düzeltme teknikleri ile ilgili bilgilerin belli kurumlarda pratik uygulamasının yapılmasını sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 Kaynak 1,2 sınıfta işlenmesi
3 Kaynak 3,4 sınıfta işlenmesi
4 Kaynak 5,6 sınıfta işlenmesi
5 Kaynak 7,8 sınıfta işlenmesi
6 Kaynak 9,10 sınıfta işlenmesi
7 Ara sınav
8 Zihinsel Engelli Bireylere Hizmet veren Kurum ziyareti
9 Okul öncesi eğitimi veren kurum ziyareti
10 Kurumlarda sınıf ve okul içi gözlem
11 Kurumlarda seçilen çocuğun bireysel raporunun incelenmesi
12 Kurumlarda seçilen çocuk hakkında aile ve okul görüşmeleri
13 Kurumlarda süpervizyon altında çocuklarla bireysel çalışma
14 Final sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 4
2 Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini bilir. 4
3 Psikoloji alanına özgü temel kavramları bilir. 4
4 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 3
5 Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 5
6 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 5
7 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 4
8 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 5
9 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 4
10 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 5
11 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 5
12 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 5
13 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisini kullanır. 5
14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 4
15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 10 40
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 1 4 4
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 50 50
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 161    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu 1.Akçasın, M., Polat, S., Kerimoğlu, E. (1993) Otistik ve zeka özürlü çocukların demografik ve doğumla ilgili özellikler yönünden karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi. 1,39-46. 2.Akkök,E.,Aşkar,P.,Karancı,A.N.(1992). Özürlü bir çocuğa sahip anne-babadaki stresin yordanması. Özel Eğitim Dergisi. 1,8-12. 3.Balat,U.G., Dağal,B.A.( 2006). Okul öncesi Dönemde Değerler Eğitimi etkinlikleri. Ankara: Kök Yayıncılık. 4.Can, G. (2001). Gelişim ve Öğrenme. Anadolu Üniversitesi, Eskisehir. 5..Çengelci,B., Özekes,M. Zihinsel Özürlülük ve Zihinsel Özürlülerde Problem Davranışların Ortadan Kaldırılması. Örs Matbaacılık ve Amb.Malz. Tic.Ltd.Şti.İzmir. 6.Enç,M.,Çağlar,D.,Özsoy,Y. (1981) Özel Eğitime Giriş,. A.Ü. Eğitim fakültesi Yayınları.No:95.Sevinç Matbaası,Ankara. 7.Lovaas.,O.I.,(2005) Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklara Öğretme Rehberi: BEN Kitabı. Çev: Prof.Dr. Oya Sorias, Uzm. Psk. Arzu Gürkan, Uzm. Psk. Serap Tekinsav Sütçü, Yrd.Doç.Dr. Banu Çengelci, Uzm.Psk. Türkan Yılmaz Irmak.,Sistem Yayıncılık,İstanbul. 8. Ozekes,M. (1997) Zihinsel Özürlüler için Beceri Saptama Formu. Neşa Ofset ve ambalaj san.Tic .A.Ş. Izmir. 9.Özekes, M. (1998). Özel Çocuklara Özel Eğitim Programları. Örs Matbaacılık ve Am. Mal.Tic. Ltd.Şti.İzmir. 10.Zulliger,H. (1998). Çocukta Ruhsal Bozukluklar ve Tedavisi. Remzi Kitabevi.İstanbul
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1.Akçasın, M., Polat, S., Kerimoğlu, E. (1993) Otistik ve zeka özürlü çocukların demografik ve doğumla ilgili özellikler yönünden karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi. 1,39-46. 2.Akkök,E.,Aşkar,P.,Karancı,A.N.(1992). Özürlü bir çocuğa sahip anne-babadaki stresin yordanması. Özel Eğitim Dergisi. 1,8-12. 3.Balat,U.G., Dağal,B.A.( 2006). Okul öncesi Dönemde Değerler Eğitimi etkinlikleri. Ankara: Kök Yayıncılık. 4.Can, G. (2001). Gelişim ve Öğrenme. Anadolu Üniversitesi, Eskisehir. 5..Çengelci,B., Özekes,M. Zihinsel Özürlülük ve Zihinsel Özürlülerde Problem Davranışların Ortadan Kaldırılması. Örs Matbaacılık ve Amb.Malz. Tic.Ltd.Şti.İzmir. 6.Enç,M.,Çağlar,D.,Özsoy,Y. (1981) Özel Eğitime Giriş,. A.Ü. Eğitim fakültesi Yayınları.No:95.Sevinç Matbaası,Ankara. 7.Lovaas.,O.I.,(2005) Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklara Öğretme Rehberi: BEN Kitabı. Çev: Prof.Dr. Oya Sorias, Uzm. Psk. Arzu Gürkan, Uzm. Psk. Serap Tekinsav Sütçü, Yrd.Doç.Dr. Banu Çengelci, Uzm.Psk. Türkan Yılmaz Irmak.,Sistem Yayıncılık,İstanbul. 8. Ozekes,M. (1997) Zihinsel Özürlüler için Beceri Saptama Formu. Neşa Ofset ve ambalaj san.Tic .A.Ş. Izmir. 9.Özekes, M. (1998). Özel Çocuklara Özel Eğitim Programları. Örs Matbaacılık ve Am. Mal.Tic. Ltd.Şti.İzmir. 10.Zulliger,H. (1998). Çocukta Ruhsal Bozukluklar ve Tedavisi. Remzi Kitabevi.İstanbul
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)