Ders Adı Psikofarmakoloji
Ders Kodu PSI-461
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği ....................
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı ....................
WorkPlacement ....................
Hafta Konular  
1 Nörotransmisyon ve ilaçların etki mekanizmaları
2 Majör nörotransmitter sistemleri ve beyindeki ilgili yolaklar: Dopamin ve Seretonin
3 Majör nörotransmitter sistemleri ve beyindeki ilgili yolaklar: Norepinefrin ve GABA
4 Majör nörotransmitter sistemleri ve beyindeki ilgili yolaklar: Glutamat ve ACh
5 Farmakokinetik ve ilaç etkileşimleri
6 Antipsikotikler
7 Ara sınav
8 Kaygı gidericiler
9 Sedatif hipnotikler
10 Antidepresanlar ve duygudurum düzenleyiciler
11 OKB, Panik bozukluğu ve Fobik bozukluklarda ilaç kullanımı
12 Antiepileptikler
13 Klinik farmakoterapi ve psikoterapi
14 Genel sınav
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Psikoloji alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir. 0
2 Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini bilir. 0
3 Psikoloji alanına özgü temel kavramları bilir. 0
4 Psikoloji alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilme, bilginin doğruluğunu, geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir. 0
5 Psikoloji etkinlik alanlarında (eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim) bilişim ve analiz teknolojilerini/tekniklerini kullanır. 0
6 Psikolojinin etkinlik alanlarında mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranır. 0
7 Psikolojinin etkinlik alanlarında insan hakları ve onuruna saygı gösterir. 0
8 Psikoloji alanı ile ilgili sorunları belirler, bilimsel problem çözme yaklaşımı ile bilimsel bilgi ve kanıtları kullanarak çözer, sonuçları yorumlar. 0
9 Diğer psikoloji alt dalları ve farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 0
10 Psikolojinin bilimsel yazım formatına ait bilgiye ve bunu uygulama becerisine sahiptir. 0
11 Psikoloji alanının gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda ve toplum yararına olan etkinliklerde sorumluluk alır. 0
12 Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser. 0
13 Kişisel ve mesleki etkinlik alanlarında eleştirel düşünme becerisini kullanır. 0
14 Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak psikoloji alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. 0
15 Psikoloji alanında elde ettiği bilgi birikimini kullanarak araştırma yapar. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 14 10
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 5 60
Ödevler 1 15 15
Sunum 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 17 17
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 153    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1.Dawson, H. (2006). Mind, Brain, and Drug: An introduction to psychopharmacology. Pearson/Allyn Bacon. 2.Leonard, B. E. (2003). Fundamentals of psychopharmacology. J. Wiley. 3.Stahl, S. M. (2005). Essential psychopharmacology: Neuroscientific basis and practical application (2nd ed.). Cambridge University Press.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)