Ders Adı Biyolojik Antropolojiye Giriş
Ders Kodu ANT-803
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yrd.Doç.Dr. Nalan Damla YILMAZ USTA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Biyolojik Antropolojinin çalışma kapsamında insanın zaman ve mekân içindeki çeşitliliğini tanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Biyolojik Antropoloji insanın doğal ve yapısal özellikleri üzerine yoğunlaşır. İnsan türünün çevreye uyarlanmasını, günümüzde gösterdiği çeşitliliği ve bunun nedenlerini konu edinir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İnsanın canlılar dünyasındaki yeri, geçmişten günümüze uzanan değişim süreci ve yeryüzünde yaşayan çeşitli insan toplulukları konularında fikir verilebilmesi hedeflenir.
Dersin Amacı İnsanın sergilediği biyolojik ve kültürel çeşitliliğin, farklı ortamlara uyum gösterme yeteneğinin bir başarısı olduğunu göstermek amaçlanır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Antropolojiye Giriş
2 Biyolojik Antropoloji (tarihsel gelişimi, çalışma alanları, evrim teorileri ve insan)
3 Çevre, Adaptasyon ve Evrim
4 Fosiller (primatlar, ilk hominidler, insan evrimi)
5 İlk Modern İnsanlar
6 İnsanın Biyolojik Çeşitliliği (ırk kavramı, uyum yeteneği, ırklara ayrılma)
7 İnsanın Biyolojik Çeşitliliği (büyü ve süslenme adetleri)
8 İnsanın Biyolojik Çeşitliliği (büyü ve süslenme adetleri)
9 Paleoantropoloji ve Arkeoloji
10 İlk İnsan Kültürleri
11 Tarımın Başlangıcı
12 Eski Çağlarda İnsan Sağlığı
13 Anadolu Kültür Tarihinden Örnekler ve Genel Değerlendirme
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Özbek, M., 2000, Dünden Bugüne İnsan, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara. Özbek, M., 2011, 50 Soruda İnsanın Tarih Öncesi Evrimi, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, 2. Baskı, İstanbul. İşcan, M.Y., Kennedy, KA.R., 1989, Reconstruction of Life from The Skeleton, Alan R. Liss, Inc., New York. Krogman, W.M, İşcan, M.Y., 1986, The Human Skeleton in Forensic Medicine, pres II., Illinois: Charles, C. Thomas Publisher. Weitz,A.C., 1979, Introduction to Physical Anthropology and Archaeology, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Ara Sınav ve Yarıyıl Sonu Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)