Ders Adı İstatistiğe Giriş I
Ders Kodu IST-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 7
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Cengiz GAZELOĞLU
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)Olasılıkla ilgili temel kavramlar 2)Örnekleme dağılımı ve merkezilimit teoremini kavrama 3) Güven aralığı ve hipotez testi yardımıyla parametre hakkında kestirim yapabilme yeteneği 4) Verilen bir veri kümesi için regresyon analizi yaparak lineer model kurabilme yeteneği 5) Değişkenler arasındaki ilişkiyi korelasyon analizi ile çözebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği 1) Olasılıkla ilgili temel kavramlar, tesadüfi değişken, tesadüfi değişkenin beklenen değeri ve varyansı. 2) Örnekleme dağılımı ve merkezi limit teoremi. 3) Aralık tahmini. 4) Tek ve iki yığın için güven aralıkları. 5) Tek yığın için hipotez testleri. 6) Korelasyon 7) Regresyon
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ders içeriğindeki anlatılacak olan konuları en iyi düzeyde öğreterek bu konularla alakalı problem çözme yeteneğini geliştirmektir. Ayrıca ilerleyen sınıflarda anlatılacak olan veri bilimi, regresyon çözümlemesi, hipotez testleri, paket programlar I ve II gibi derslerin alt yapılarını oluşturmaktır.
Dersin Amacı Olasılıkla ilgili temel kavramlar, tesadüfi değişken, tesadüfi değişkenin beklenen değeri ve varyansı. Örnekleme dağılımı ve merkezi limit teoremi. Aralık tahmini. Tek ve iki yığın için güven aralıkları. Tek yığın için hipotez testleri. Regresyon ve Korelasyon knuları hakkında mesleki bilgiler edinilmesidir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İstatistiğin Tanımı ve Temel Kavramlar
  Ön Hazırlık: Ders kitabında ilgili bölümün okunması.
2 Bilim, Bilimsel Araştırma ve İstatistik Eğitimi
  Ön Hazırlık: Ders kitabında ilgili bölümün okunması.
3 Veri Derleme ve Düzenleme
  Ön Hazırlık: Ders kitabında ilgili bölümünün okunması.
4 İstatistiksel Serinin Grafiksel Çözümü
  Ön Hazırlık: Ders kitabında ilgili bölümün okunması.
5 Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılım Ölçüleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabında ilgili bölümün okunması.
6 Endeksler ve mantığı
  Ön Hazırlık: Ders kitabında ilgili bölümün okunması.
7 Laspeyres, Paasche ve Fisher Endeksleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabında ilgili bölümün okunması.
8 Olasılık Kuramı
  Ön Hazırlık: Ders kitabında ilgili bölümün okunması.
9 Rassal Değişkenler ve Olasılık Dağılımları
  Ön Hazırlık: Ders kitabında ilgili bölümün okunması.
10 Örnekleme ve Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabında ilgili bölümün okunması.
11 Olasılıklı Örnekleme Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabında ilgili bölümün okunması.
12 İstatistiksel Tahminleme ve Karar Alma
  Ön Hazırlık: Ders kitabında ilgili bölümün okunması.
13 Tek Evren Parametresi ile İlgili Hipotez Testleri
  Ön Hazırlık: Ders kitabında ilgili bölümün okunması.
14 Regresyon ve Korelasyon Çözümlemesi
  Ön Hazırlık: Ders kitabında ilgili bölümün okunması.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik bilinci sorumluluğunu kazanır. 4
2 İhtiyaç duyulan çalışma için veri toplayabilir ve düzenleyebilir. 5
3 Toplanan verilerin analizi konusunda doğru teşhisi koyabilir ve doğru analiz tekniğini tespit edebilir. 5
4 İstatistik alanı ile ilgili yeterli teori ve uygulama bilgisine sahip olur. 4
5 Mesleği ile ilgili gerekli yazılımları kullanabilme yeteneğine sahip olur. 5
6 Bulunduğu projelerde mesleki bilgi ve becerisini kullanarak planlama ve yönetebilme yeteneğini kazanır. 5
7 Ortaya çıkan problemlerin istatistiksel bilgisini de kullanarak tanımlama ve çözümleme becerisi kazanır. 5
8 Mesleki bilgilerini uzman ve uzman olmayan kişilere aktarabilme yeteneğine sahip olur. 4
9 İstatistik bilgisini diğer bilim dalları içinde kullanabilme ve kendini geliştirme yeteneği kazanır. 5
10 Hayatı boyunca öğrenmenin önemini kavrama ve uygulama becerisi kazanır. 5
11 Öğrenmeyi öğreterek bilgiye erişebilme ve gerekli bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olur. 4
12 İstatistiksel düşünme yeteneği kazanır ve uygulama becerisine sahip olur. 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 30
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Ödevler 3 15 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 222    
Dersin Akts Kredisi 7    
Ders Notu • İstatistik,Bakır, M.A., Aydın C.,Gazi Kitabevi, 2008. • İstatistik, Esin, A., Ekni, M., Gamgam H.,Gazi Kitabevi, 2006. • Elemantary Statistics, Bluman A.G. Mc Graw Hill, 2004. • Temel istatistiksel Yöntemler, Ünver Ö., Gamgam H., Altunkaynak B,. 2011. • İstatistik, Schaum Serisi, Spiegel R.M., Stephens J.L., 2011.
Diğer Kaynaklar • İstatistik,Bakır, M.A., Aydın C.,Gazi Kitabevi, 2008. • İstatistik, Esin, A., Ekni, M., Gamgam H.,Gazi Kitabevi, 2006. • Elemantary Statistics, Bluman A.G. Mc Graw Hill, 2004. • Temel istatistiksel Yöntemler, Ünver Ö., Gamgam H., Altunkaynak B,. 2011. • İstatistik, Schaum Serisi, Spiegel R.M., Stephens J.L., 2011.
Materyal
Dökümanlar • İstatistik,Bakır, M.A., Aydın C.,Gazi Kitabevi, 2008. • İstatistik, Esin, A., Ekni, M., Gamgam H.,Gazi Kitabevi, 2006. • Elemantary Statistics, Bluman A.G. Mc Graw Hill, 2004. • Temel istatistiksel Yöntemler, Ünver Ö., Gamgam H., Altunkaynak B,. 2011. • İstatistik, Schaum Serisi, Spiegel R.M., Stephens J.L., 2011.
Ödevler
Sınavlar Bir tanesi arasınavdan önce bir tanesi de arasınavdan sonra olmak üzere iki adet kısa sınav(quiz) yapılacaktır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)