Ders Adı İstatistiğe Giriş II
Ders Kodu IST-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 7
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Cengiz GAZELOĞLU
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)Olasılıkla ilgili temel kavramlar 2)Örnekleme dağılımı ve merkezilimit teoremini kavrama 3) Güven aralığı ve hipotez testi yardımıyla parametre hakkında kestirim yapabilme yeteneği 4) Verilen bir veri kümesi için regresyon analizi yaparak lineer model kurabilme yeteneği 5) Değişkenler arasındaki ilişkiyi korelasyon analizi ile çözebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok. -
Dersin İçeriği 1) Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları 2) İstatistiksel Tahminleme 3) İstatistiksel Karar Alma 4) Ki-Kare Testi 5) Regresyon ve Korelasyon Analizi 6) Zaman Serileri Analizi 7) İndeksler 8) Karar Teorisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ders içeriğindeki anlatılacak olan konuları en iyi düzeyde öğreterek bu konularla alakalı problem çözme yeteneğini geliştirmektir. Ayrıca ilerleyen sınıflarda anlatılacak olan veri bilimi, regresyon çözümlemesi, hipotez testleri, paket programlar I ve II gibi derslerin alt yapılarını oluşturmaktır.
Dersin Amacı Örnekleme ve örnekleme dağılımlarını, istatistiksel tahminlemeyi istatistiksel karar almayı, temel istatistiksel analizleri ve zaman serileri analizini kavratmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları
  Ön Hazırlık: Ders notlarından ilgili bölümün okunması.
2 Örnekleme Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Ders notlarından ilgili bölümün okunması.
3 İstatistiksel Tahminleme
  Ön Hazırlık: Ders notlarından ilgili bölümün okunması.
4 Aralık Tahminlemesi
  Ön Hazırlık: Ders notlarından ilgili bölümün okunması.
5 İki Evren Parametresi Arasındaki Farkın Aralık Tahminlemesi
  Ön Hazırlık: Ders notlarından ilgili bölümün okunması.
6 İstatistiksel Hipotez ve İstatistiksel Hipotez Testi
  Ön Hazırlık: Ders notlarından ilgili bölümün okunması.
7 Tek Evren Parametresi ile İlgili Hipotez Testi
  Ön Hazırlık: Ders notlarından ilgili bölümün okunması.
8 İkiden Fazla Evren Ortalamasının Karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: Ders notlarından ilgili bölümün okunması.
9 Ki-Kare Testi
  Ön Hazırlık: Ders notlarından ilgili bölümün okunması.
10 Regresyon Analizi
  Ön Hazırlık: Ders notlarından ilgili bölümün okunması.
11 Korelasyon Analizi
  Ön Hazırlık: Ders notlarından ilgili bölümün okunması.
12 Zaman Serileri Analizi
  Ön Hazırlık: Ders notlarından ilgili bölümün okunması.
13 Basit ve Bileşik İndeksler
  Ön Hazırlık: Ders notlarından ilgili bölümün okunması.
14 Karar Teorisi
  Ön Hazırlık: Ders notlarından ilgili bölümün okunması.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik bilinci sorumluluğunu kazanır. 4
2 İhtiyaç duyulan çalışma için veri toplayabilir ve düzenleyebilir. 5
3 Toplanan verilerin analizi konusunda doğru teşhisi koyabilir ve doğru analiz tekniğini tespit edebilir. 5
4 İstatistik alanı ile ilgili yeterli teori ve uygulama bilgisine sahip olur. 4
5 Mesleği ile ilgili gerekli yazılımları kullanabilme yeteneğine sahip olur. 5
6 Bulunduğu projelerde mesleki bilgi ve becerisini kullanarak planlama ve yönetebilme yeteneğini kazanır. 5
7 Ortaya çıkan problemlerin istatistiksel bilgisini de kullanarak tanımlama ve çözümleme becerisi kazanır. 5
8 Mesleki bilgilerini uzman ve uzman olmayan kişilere aktarabilme yeteneğine sahip olur. 4
9 İstatistik bilgisini diğer bilim dalları içinde kullanabilme ve kendini geliştirme yeteneği kazanır. 5
10 Hayatı boyunca öğrenmenin önemini kavrama ve uygulama becerisi kazanır. 5
11 Öğrenmeyi öğreterek bilgiye erişebilme ve gerekli bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olur. 4
12 İstatistiksel düşünme yeteneği kazanır ve uygulama becerisine sahip olur. 5
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Ödevler 3 15 45
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 210    
Dersin Akts Kredisi 7    
Ders Notu • İstatistik,Bakır, M.A., Aydın C.,Gazi Kitabevi, 2008. • İstatistik, Esin, A., Ekni, M., Gamgam H.,Gazi Kitabevi, 2006. • Elemantary Statistics, Bluman A.G. Mc Graw Hill, 2004. • Temel istatistiksel Yöntemler, Ünver Ö., Gamgam H., Altunkaynak B,. 2011. • İstatistik, Schaum Serisi, Spiegel R.M., Stephens J.L., 2011.
Diğer Kaynaklar • İstatistik,Bakır, M.A., Aydın C.,Gazi Kitabevi, 2008. • İstatistik, Esin, A., Ekni, M., Gamgam H.,Gazi Kitabevi, 2006. • Elemantary Statistics, Bluman A.G. Mc Graw Hill, 2004. • Temel istatistiksel Yöntemler, Ünver Ö., Gamgam H., Altunkaynak B,. 2011. • İstatistik, Schaum Serisi, Spiegel R.M., Stephens J.L., 2011.
Materyal
Dökümanlar • İstatistik,Bakır, M.A., Aydın C.,Gazi Kitabevi, 2008. • İstatistik, Esin, A., Ekni, M., Gamgam H.,Gazi Kitabevi, 2006. • Elemantary Statistics, Bluman A.G. Mc Graw Hill, 2004. • Temel istatistiksel Yöntemler, Ünver Ö., Gamgam H., Altunkaynak B,. 2011. • İstatistik, Schaum Serisi, Spiegel R.M., Stephens J.L., 2011.
Ödevler Her konu tamamlandıktan sonra konunun pekişmesi için öğrencinin kendini geliştireceği bitirilen konu ile alakalı kısa ödevler verilecektir.
Sınavlar Bir adet arasınav ve bir adet yıl sonu sınav olmak üzere dönemde iki adet sınav yapılacaktır.
Materyal Diğer Dersin işleyişine göre dönem içerisinden çeşitli aktiviteler yapılacaktır.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)