Ders Adı Örnekleme II
Ders Kodu IST-204
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr. Üyesi Cengiz GAZELOĞLU
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları Örneklemeye ilişkin temel kavramları tanımlayabilecektir. Basit Rastgele Örnekleme (BRÖ) yöntemini uygulayabilecektir. Kitle ortalaması, toplamı, ve belli özelliğe sahip birimler oranı ve sayısı tahminlerini formüle eder ve hesaplar. Tahminlerin varyans tahminleri yardımıyla güven aralıklarını belirler ve yorumlar. BTÖ yöntemi için uygun örneklem genişliği belirler.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Tabakalı tesadüfi örnekleme, Kestirici özellikleri ,Orantılı tabakalı örnekleme ,Optimum dağıtım, Neyman dağıtım, Sistematik örnekleme, Küme örneklemesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Örneklemeyle ilgili karşılaşılan problemlere çözüm sağlamak.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, istatistik bölümünden mezun olacak adaylara olasılıklı ve olasılıksız örnekleme tekniklerini detayları ile öğreterek bu konular hakkında gerçek hayatta uygulamaların nasıl yapılacağını kavratmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tabakalı basit tesadüfi örnekleme
  Ön Hazırlık: Öğretim Elemanı Ders Notları
2 Tabakalı basit tesadüfi örnekleme
  Ön Hazırlık: Öğretim Elemanı Ders Notları
3 Orantılı dağıtım (ortalama için)
  Ön Hazırlık: Öğretim Elemanı Ders Notları
4 Orantılı dağıtım (oran için)
  Ön Hazırlık: Öğretim Elemanı Ders Notları
5 Optimum dağıtım (ortalama için)
  Ön Hazırlık: Öğretim Elemanı Ders Notları
6 Optimum dağıtım (ortalama için)
  Ön Hazırlık: Öğretim Elemanı Ders Notları
7 Neyman dağıtım (ortalama için)
  Ön Hazırlık: Öğretim Elemanı Ders Notları
8 Neyman dağıtım (oran için)
  Ön Hazırlık: Öğretim Elemanı Ders Notları
9 Tabakalı örneklemede örneklem hacmi
  Ön Hazırlık: Öğretim Elemanı Ders Notları
10 Tabakalı örneklemede örneklem hacmi
  Ön Hazırlık: Öğretim Elemanı Ders Notları
11 Sistematik örnekleme
  Ön Hazırlık: Öğretim Elemanı Ders Notları
12 Sistematik örnekleme
  Ön Hazırlık: Öğretim Elemanı Ders Notları
13 Küme örneklemesi (ortalama için)
  Ön Hazırlık: Öğretim Elemanı Ders Notları
14 Küme örneklemesi (oran için)
  Ön Hazırlık: Öğretim Elemanı Ders Notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik bilinci sorumluluğunu kazanır. 4
2 İhtiyaç duyulan çalışma için veri toplayabilir ve düzenleyebilir. 5
3 Toplanan verilerin analizi konusunda doğru teşhisi koyabilir ve doğru analiz tekniğini tespit edebilir. 4
4 İstatistik alanı ile ilgili yeterli teori ve uygulama bilgisine sahip olur. 5
5 Mesleği ile ilgili gerekli yazılımları kullanabilme yeteneğine sahip olur. 5
6 Bulunduğu projelerde mesleki bilgi ve becerisini kullanarak planlama ve yönetebilme yeteneğini kazanır. 4
7 Ortaya çıkan problemlerin istatistiksel bilgisini de kullanarak tanımlama ve çözümleme becerisi kazanır. 3
8 Mesleki bilgilerini uzman ve uzman olmayan kişilere aktarabilme yeteneğine sahip olur. 4
9 İstatistik bilgisini diğer bilim dalları içinde kullanabilme ve kendini geliştirme yeteneği kazanır. 5
10 Hayatı boyunca öğrenmenin önemini kavrama ve uygulama becerisi kazanır. 4
11 Öğrenmeyi öğreterek bilgiye erişebilme ve gerekli bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olur. 5
12 İstatistiksel düşünme yeteneği kazanır ve uygulama becerisine sahip olur. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 198    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu 1) Öğretim elemanı ders notları 2) Öğretim elemanı tarafından dağıtılan fotokopiler 3) Öğretim elemanının önereceği ders kitapları
Diğer Kaynaklar 1) Öğretim elemanı ders notları 2) Öğretim elemanı tarafından dağıtılan fotokopiler 3) Öğretim elemanının önereceği ders kitapları
Materyal
Dökümanlar 1) Öğretim elemanı ders notları 2) Öğretim elemanı tarafından dağıtılan fotokopiler 3) Öğretim elemanının önereceği ders kitapları
Ödevler Her konu tamamlandıktan sonra konunun pekişmesi için öğrencinin kendini geliştireceği bitirilen konu ile alakalı kısa ödevler verilecektir.
Sınavlar Bir adet arasınav ve bir adet yıl sonu sınav olmak üzere dönemde iki adet sınav yapılacaktır.
Materyal Diğer Dersin işleyişine göre dönem içerisinden çeşitli aktiviteler yapılacaktır.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)