Ders Adı İstatistiksel Deney Tasarımı
Ders Kodu IST-302
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr. Üyesi Ömer Utku ERZENGİN, Dr.Öğr. Üyesi Cengiz GAZELOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Verileri analiz edebilme, değerlendirebilme, deney yapma ve tasarlama becerisi kazandırmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Deney kavramı ve deney türleri, işleyim kavramı, deney tasarımı ilkeleri, değişke çözümlemesinin temel kavramları, tek etmenli deneylerden rassal bölüntüler tasarımı, rassal bölükler tasarımı ve Latin karesi, çoklu ve ikili karşılaştırmalar, eksik gözlem durumları, işleyim etkilerinin regresyon çözümlemesi, tasarımların etkinliklerinin belirlenmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bir deney nasıl yapılacağını, nelere dikkat edileceğini ve deney sonucunda elde edilen veriler nasıl bir çözüm yapılacağını vermek.
Dersin Amacı Bir deney nasıl yapılmalı, nelere dikkat edilmeli ve deney sonucunda elde edilen veriler nasıl bir çözüm yapılmalı.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Deney, deney tasarımı, işleyim ve deneysel yanılgı kavramları
2 Deney tasarımı ilkeleri
3 Değişke çözümlemesi varsayımları, kareler toplamı, serbestlik derecesi ve kareler ortalaması
4 Rassal bölüntüler tasarımı
5 Rassal bölüntüler tasarımında Eaf, Duncan, Tukey ve Dunnett testi
6 Farklı yinelemeli rassal bölüntüler tasarımı
7 Rassal bölüntüler tasarımında regresyon çözümlemesi
8 Rassal bölükler tasarımı
9 Rassal bölükler tasarımında eksik gözlem
10 Rassal bölükler tasarımında Eaf, Duncan, Tukey ve Dunnett testi
11 Rassal bölükler tasarımında regresyon çözümlemesi
12 Latin karesi tasarımı
13 Latin karesi tasarımında eksik gözlem, Eaf, Duncan, Tukey ve Dunnett testi
14 Latin karesi tasarımında regresyon çözümlemesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik bilinci sorumluluğunu kazanır. 3
2 İhtiyaç duyulan çalışma için veri toplayabilir ve düzenleyebilir. 5
3 Toplanan verilerin analizi konusunda doğru teşhisi koyabilir ve doğru analiz tekniğini tespit edebilir. 4
4 İstatistik alanı ile ilgili yeterli teori ve uygulama bilgisine sahip olur. 4
5 Mesleği ile ilgili gerekli yazılımları kullanabilme yeteneğine sahip olur. 5
6 Bulunduğu projelerde mesleki bilgi ve becerisini kullanarak planlama ve yönetebilme yeteneğini kazanır. 4
7 Ortaya çıkan problemlerin istatistiksel bilgisini de kullanarak tanımlama ve çözümleme becerisi kazanır. 5
8 Mesleki bilgilerini uzman ve uzman olmayan kişilere aktarabilme yeteneğine sahip olur. 5
9 İstatistik bilgisini diğer bilim dalları içinde kullanabilme ve kendini geliştirme yeteneği kazanır. 4
10 Hayatı boyunca öğrenmenin önemini kavrama ve uygulama becerisi kazanır. 4
11 Öğrenmeyi öğreterek bilgiye erişebilme ve gerekli bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olur. 5
12 İstatistiksel düşünme yeteneği kazanır ve uygulama becerisine sahip olur. 3
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 122    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Öğretim üyesinin ders dokümanları
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)