Ders Adı Paket Programlar II
Ders Kodu IST-304
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr. Üyesi Cengiz GAZELOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Yazılı metin
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Belirlenen teknik ve konuya uygun verilerin derlenmesi, uygun paket programın (MINITAB, SPSS, STATISTICA, SAS, vs) araştırılması ve öğrenilmesi, daha sonra toplanan verilerin uygun tekniğe göre paket programda çözümlenmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İstatistiksel paket programların rahat kullanımını sağlamak.
Dersin Amacı Seçin istatistiksel tekniğe uygun konu belirlenip, veriler toplanarak analiz edilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Seçilen Konuya İlişkin Verilerin Nasıl Toplanacağının Belirlenmesi
2 Seçilen Konuya İlişkin Verilerin Nasıl Toplanacağının Belirlenmesi
3 Seçilen Konuya İlişkin Verilerin Nasıl Toplanacağının Belirlenmesi
4 Seçilen Konuya İlişkin Verilerin Toplanması
5 Seçilen Konuya İlişkin Verilerin Toplanması
6 Seçilen Konuya İlişkin Verilerin Toplanması
7 Toplanan Verilerin Çözümleneceği Bilgisayar Paket Programına İlişkin Bilgilerin Yazılması
8 Toplanan Verilerin Çözümleneceği Bilgisayar Paket Programına İlişkin Bilgilerin Yazılması
9 Toplanan Verilerin Bilgisayar Paket Programı kullanılarak Çözümlenmesi
10 Toplanan Verilerin Bilgisayar Paket Programı kullanılarak Çözümlenmesi
11 Toplanan Verilerin Bilgisayar Paket Programı kullanılarak Çözümlenmesi
12 Çözümleme Sonuçlarının Elde Edilmesi
13 Çözümleme Sonuçlarının Elde Edilmesi
14 Elde Edilen Sonuçların Yorumlanması ve Rapor Halinde Yazılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik bilinci sorumluluğunu kazanır. 4
2 İhtiyaç duyulan çalışma için veri toplayabilir ve düzenleyebilir. 4
3 Toplanan verilerin analizi konusunda doğru teşhisi koyabilir ve doğru analiz tekniğini tespit edebilir. 4
4 İstatistik alanı ile ilgili yeterli teori ve uygulama bilgisine sahip olur. 3
5 Mesleği ile ilgili gerekli yazılımları kullanabilme yeteneğine sahip olur. 5
6 Bulunduğu projelerde mesleki bilgi ve becerisini kullanarak planlama ve yönetebilme yeteneğini kazanır. 3
7 Ortaya çıkan problemlerin istatistiksel bilgisini de kullanarak tanımlama ve çözümleme becerisi kazanır. 3
8 Mesleki bilgilerini uzman ve uzman olmayan kişilere aktarabilme yeteneğine sahip olur. 5
9 İstatistik bilgisini diğer bilim dalları içinde kullanabilme ve kendini geliştirme yeteneği kazanır. 3
10 Hayatı boyunca öğrenmenin önemini kavrama ve uygulama becerisi kazanır. 3
11 Öğrenmeyi öğreterek bilgiye erişebilme ve gerekli bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olur. 3
12 İstatistiksel düşünme yeteneği kazanır ve uygulama becerisine sahip olur. 3
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 198    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu Öğretim üyesinin ders dokümanları
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)