Ders Adı Yöneylem Araştırması I
Ders Kodu IST-305
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr. Üyesi Ömer Utku ERZENGİN, Dr.Öğr. Üyesi Cengiz GAZELOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Yöneylem Araştırmasının temel kavramlarını ve aşamalarını öğrenme, Yöneylem Araştırması teknikleri hakkında temel düzeyde bilgi edinme, Gerçek yaşam problemlerini karar problemleri olarak belirleyebilme, Yöneylem araştırması teknikleri ile çözülebilecek modelleri karar modeli olarak formüle edebilme ve çözebilme Yöneylem araştırması yazılımlarını kullanarak karar problemlerini çözebilme, Bu dersi alan öğrenciler gerçek hayatta karşılaşılan problemleri doğru şekilde belirleyebilme, modelleme ve çözüm yaklaşımları getirerek çözüm üretebilme yeteneğine sahip olacaklardır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yöneylem araştırması yöntem bilimi, doğrusal programlama temel kavramları (parametre, karar değişkeni, kısıt, amaç), model kurma, grafik ve simpleks çözüm teknikleri, duyarlılık analizleri, ikillik.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İstatistikçiler pek çok alanda karar problemleri ile karşı karşıya kalan yöneticilerin bu problemlerini çözmek için uğraş verirler. Bu kararlar, çoğu zaman ilgili sistemi analiz etmeyi, geleceği tahmin etmeyi gerektirir. Gerçek bir sistem üzerinde çalışmak ise çoğu zaman olanaksızdır. Modelleme yaklaşımıyla bilimsel çözüm arama bu ders içeriğinde öğretildiğinden, mesleki eğitim kapsamında doğrudan yer bulmaktadır.
Dersin Amacı İnsan-makine sistemlerindeki problemleri belirleme, modelleme becerisi kazandırmak ve problemlerin çözümü için gerekli yaklaşım ve tekniklerin öğretilmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Yöneylem araştırmasına giriş
2 Yöneylem araştırması yöntem bilimi
3 Doğrusal programlama: Model kurma
4 Doğrusal programlama: Model kurma
5 Doğrusal programlama: Grafik çözüm tekniği
6 Simpleks Algoritması: Standart form ve Temel Çözümler
7 Simpleks Algoritması: Özel Durumlar
8 Dualite (ikillik): Doğrusal Programlama Modelinin Duali
9 Optimal Primal-Dual Çözümler arasındaki ilişkiler
10 Dual Problemin Ekonomik Yorumu
11 Duyarlılık Analizi: Bazı Önemli Formüller
12 Duyarlılık Analizi (Amaç fonksiyonu katsayıları, Sağ taraf sabitleri
13 Dual Simpleks Yöntem (yeni kıst eklenmesi, yeni değişken eklenmesi)
14 Bilgisayar paket programlarının gösterilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik bilinci sorumluluğunu kazanır. 3
2 İhtiyaç duyulan çalışma için veri toplayabilir ve düzenleyebilir. 4
3 Toplanan verilerin analizi konusunda doğru teşhisi koyabilir ve doğru analiz tekniğini tespit edebilir. 5
4 İstatistik alanı ile ilgili yeterli teori ve uygulama bilgisine sahip olur. 5
5 Mesleği ile ilgili gerekli yazılımları kullanabilme yeteneğine sahip olur. 3
6 Bulunduğu projelerde mesleki bilgi ve becerisini kullanarak planlama ve yönetebilme yeteneğini kazanır. 3
7 Ortaya çıkan problemlerin istatistiksel bilgisini de kullanarak tanımlama ve çözümleme becerisi kazanır. 3
8 Mesleki bilgilerini uzman ve uzman olmayan kişilere aktarabilme yeteneğine sahip olur. 4
9 İstatistik bilgisini diğer bilim dalları içinde kullanabilme ve kendini geliştirme yeteneği kazanır. 4
10 Hayatı boyunca öğrenmenin önemini kavrama ve uygulama becerisi kazanır. 3
11 Öğrenmeyi öğreterek bilgiye erişebilme ve gerekli bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olur. 5
12 İstatistiksel düşünme yeteneği kazanır ve uygulama becerisine sahip olur. 3
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 170    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Öztürk, A.(2005). Yöneylem Araştırması. Ekin Kitabevi. Winston, W.L.(1994).Operations Research Applications and Algorithms. Duxbury Press.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)