Ders Adı Hipotez Testleri
Ders Kodu IST-307
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr. Üyesi Ömer Utku ERZENGİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İstatistiksel testlerin teorik alt yapısını öğrenme; Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin çözümüne farklı yaklaşımlar kazandırma; İstatistiğin bilimsel alt yapısını kavrama yeteneği kazandırma; Öğrencilerin ileriye dönük bilimsel çalışmaları için gerekli temel bilgileri kazanma.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hipotez kavramı, test istatistikleri, istatistiksel hipotez testinin temel ilkeleri ve bu testlerin uygulamaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin uygulamada sıklıkla kullandıkları test istatistiklerinin teorik olarak nasıl elde edildiğini göstermek.
Dersin Amacı Öğrencilere istatistiksel hipotez testlerinin teorisini ve uygulamasını öğretmektir. Böylece öğrenciler uygulamada kullandıkları test istatistiklerinin teorik olarak elde edilişini kavrayacaklardır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hipotez Kavramı, Anlamlılık düzeyi Ödevler ve Sınavlar için Veri oluşturulması
2 İstatistiksel Hipotez testlerine genel bir bakış Doğru İstatistiksel Testin Seçimi Type I ve Tip II hata
3 Testin gücü ve etki büyüklüğü
4 İstatistiksel Hipotez testlerinin öncül ve ardılları analizleri
5 Ortalamaya Bağlı analizler: Tek örneklem t ve z testi
6 Ortalamaya Bağlı analizler: bağımsız örneklemlerde t ve z testi
7 Ortalamaya Bağlı analizler: eşleşmiş örneklemlerde t ve z testi
8 Ortalamaya Bağlı analizler: Tek yönlü varyans analizi
9 Ortalamaya Bağlı analizler: tekrarlı ölçümlerde varyans analizi
10 Oranlara bağlı analizler: tek grupta z testi
11 Oranlara bağlı analizler: bağımsız gruplarda z testi
12 Tek örneklem ki-kare testi Kontenjans tabloları ve ki kare analizi
13 Hipotez testlerinin teorisi I: Pearson- Neyman teoremi ve Fisher teoremi
14 Hipotez testlerinin teorisi II: Pearson- Neyman teoremi ve Fisher teoremi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik bilinci sorumluluğunu kazanır. 4
2 İhtiyaç duyulan çalışma için veri toplayabilir ve düzenleyebilir. 5
3 Toplanan verilerin analizi konusunda doğru teşhisi koyabilir ve doğru analiz tekniğini tespit edebilir. 5
4 İstatistik alanı ile ilgili yeterli teori ve uygulama bilgisine sahip olur. 4
5 Mesleği ile ilgili gerekli yazılımları kullanabilme yeteneğine sahip olur. 4
6 Bulunduğu projelerde mesleki bilgi ve becerisini kullanarak planlama ve yönetebilme yeteneğini kazanır. 4
7 Ortaya çıkan problemlerin istatistiksel bilgisini de kullanarak tanımlama ve çözümleme becerisi kazanır. 3
8 Mesleki bilgilerini uzman ve uzman olmayan kişilere aktarabilme yeteneğine sahip olur. 5
9 İstatistik bilgisini diğer bilim dalları içinde kullanabilme ve kendini geliştirme yeteneği kazanır. 4
10 Hayatı boyunca öğrenmenin önemini kavrama ve uygulama becerisi kazanır. 4
11 Öğrenmeyi öğreterek bilgiye erişebilme ve gerekli bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olur. 5
12 İstatistiksel düşünme yeteneği kazanır ve uygulama becerisine sahip olur. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 45
Kısa Sınav 2 30
Ödev 5 25
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 5 8 40
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 3 8 24
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 36 36
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 142    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Kartal, M. (2014). Bilimsel araştırmalarda hipotez testleri parametrik ve nonparametrik teknikler. Şafak Yayın Dağıtım..
Diğer Kaynaklar Kartal, M. (2014). Bilimsel araştırmalarda hipotez testleri parametrik ve nonparametrik teknikler. Şafak Yayın Dağıtım..
Materyal
Dökümanlar Kartal, M. (2014). Bilimsel araştırmalarda hipotez testleri parametrik ve nonparametrik teknikler. Şafak Yayın Dağıtım..
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)