Ders Adı Kriptoloji
Ders Kodu IST-321
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Barış Bülent KIRLAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kiptolojiye temel kavramlarını ve mantığını tanır. Modern Simetrik ve Asimetrik Şifreler hakkında bilgi verebilir. Kriptoloji uygulamalarını yapar. Kriptanaliz için algoritmaları kullanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kriptografik tanımlar, kriptosistemlerin temel yapıtaşları ve tanımları, kripto sistemlerde kullanılan bazı matematiksel yapılar, ilkel kriptosistemler, blok şifreler ve uygulamaları, akan şifreler ve uygulamaları, açık anahtarlı kriptografinin temel kavramları, çarpanlara ayırma problemi ve ayrık logaritma problemi, asallık testleri, açık anahtarlı kriptografi: RSA, Diffie-Hellman, ElGamal ve DSA, eliptik eğriler ile ilgili temel yapıtaşları ve tanımlar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu derste bazı şifreleme (kripto) sistemleri tanıtılacaktır. Bu dersin birincil amacı şifreleme konusuna ilgisi olan öğrencilerin kriptolojiye giriş yapmalarını sağlamaktır. Bu dersin bir başka amacı da günümüz şifreleme sistemlerinde matematiğin önemini vurgulamaktır.
Dersin Amacı Bu ders, kriptografinin temel kavramlarını ve matematiksel bir yaklaşımla açık anahtar ve kapalı anahtar kripto sistemlerinin yapısını ve özelliklerini tanıtır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kriptografik tanımlar, kriptosistemlerin temel yapıtaşları ve tanımları
  Ön Hazırlık: Kriptografik tanımlar, kriptosistemlerin temel yapıtaşları ve tanımları hakkında kaynaklardan araştırma yapılması.
2 Kriptografik tanımlar, kriptosistemlerin temel yapıtaşları ve tanımları
  Ön Hazırlık: Kriptografik tanımlar, kriptosistemlerin temel yapıtaşları ve tanımları hakkında kaynaklardan araştırma yapılması.
3 Kripto sistemlerde kullanılan bazı matematiksel yapılar
  Ön Hazırlık: Kripto sistemlerde kullanılan bazı matematiksel yapılar hakkında kaynaklardan araştırma yapılması.
4 Kripto sistemlerde kullanılan bazı matematiksel yapılar
  Ön Hazırlık: Kripto sistemlerde kullanılan bazı matematiksel yapılar hakkında kaynaklardan araştırma yapılması.
5 İlkel kriptosistemler
  Ön Hazırlık: İlkel kriptosistemler hakkında kaynaklardan araştırma yapılması.
6 İlkel kriptosistemler
  Ön Hazırlık: İlkel kriptosistemler hakkında kaynaklardan araştırma yapılması.
7 Blok şifreler ve uygulamaları
  Ön Hazırlık: Blok şifreler ve uygulamaları hakkında kaynaklardan araştırma yapılması.
8 Akan şifreler ve uygulamaları
  Ön Hazırlık: Akan şifreler ve uygulamaları hakkında kaynaklardan araştırma yapılması.
9 Açık anahtarlı kriptografinin temel kavramları, çarpanlara ayırma problemi ve ayrık logaritma problemi
  Ön Hazırlık: Açık anahtarlı kriptografinin temel kavramları, çarpanlara ayırma problemi ve ayrık logaritma problemi hakkında kaynaklardan araştırma yapılması.
10 Asallık testleri
  Ön Hazırlık: Asallık testleri hakkında kaynaklardan araştırma yapılması.
11 Asallık testleri
  Ön Hazırlık: Asallık testleri hakkında kaynaklardan araştırma yapılması.
12 Açık anahtarlı kriptografi: RSA, Diffie-Hellman, ElGamal ve DSA
  Ön Hazırlık: Açık anahtarlı kriptografi: RSA, Diffie-Hellman, ElGamal ve DSA hakkında kaynaklardan araştırma yapılması.
13 Açık anahtarlı kriptografi: RSA, Diffie-Hellman, ElGamal ve DSA
  Ön Hazırlık: Açık anahtarlı kriptografi: RSA, Diffie-Hellman, ElGamal ve DSA hakkında kaynaklardan araştırma yapılması.
14 Eliptik eğriler ile ilgili temel yapıtaşları ve tanımlar
  Ön Hazırlık: Eliptik eğriler ile ilgili temel yapıtaşları ve tanımlar hakkında kaynaklardan araştırma yapılması.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik bilinci sorumluluğunu kazanır. 3
2 İhtiyaç duyulan çalışma için veri toplayabilir ve düzenleyebilir. 2
3 Toplanan verilerin analizi konusunda doğru teşhisi koyabilir ve doğru analiz tekniğini tespit edebilir. 3
4 İstatistik alanı ile ilgili yeterli teori ve uygulama bilgisine sahip olur. 3
5 Mesleği ile ilgili gerekli yazılımları kullanabilme yeteneğine sahip olur. 2
6 Bulunduğu projelerde mesleki bilgi ve becerisini kullanarak planlama ve yönetebilme yeteneğini kazanır. 3
7 Ortaya çıkan problemlerin istatistiksel bilgisini de kullanarak tanımlama ve çözümleme becerisi kazanır. 3
8 Mesleki bilgilerini uzman ve uzman olmayan kişilere aktarabilme yeteneğine sahip olur. 3
9 İstatistik bilgisini diğer bilim dalları içinde kullanabilme ve kendini geliştirme yeteneği kazanır. 2
10 Hayatı boyunca öğrenmenin önemini kavrama ve uygulama becerisi kazanır. 3
11 Öğrenmeyi öğreterek bilgiye erişebilme ve gerekli bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olur. 3
12 İstatistiksel düşünme yeteneği kazanır ve uygulama becerisine sahip olur. 2
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 2 40
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 136    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)