Ders Adı Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Ders Kodu IST-325
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr. Üyesi Ömer Utku ERZENGİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme, Belirli bir konuda literatür taraması yapabilme, Araştırma konusunu istatistiksel olarak tanımlayabilme, Araştırma konusunu bilimsel araştırma yöntemine uygun olarak planlayabilme, Araştırma raporu düzenleyebilme becerisine sahip olma.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bilimsel yöntemin pozitif bilim için önemi, Bilimsel araştırma sürecine genel bakış, Araştırma sorununun istatistiksel tanımı, Araştırma planının yapılması ve uygulanması, Rassal örneklemin tasarımı, Veri kaynakları, Verilerin derlenmesi, düzenlenmesi, özetlenmesi ve analizi, Araştırma raporunun hazırlanması, Etik kavramı ve Mesleki etik ve ilkeler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bilimsel araştırmaya ilişkin temel kavramlar ve bilimsel yöntemler öğrenilerek, bilimsel araştırmanın yapısına uygun araştırma planının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilebilmesine katkı sağlar.
Dersin Amacı Bilimsel araştırmanın önemini anlama, bilimsel araştırma türlerini gözden geçirme, belirli bir konuda literatür taraması yapabilme, araştırma planını hazırlayabilmek için gerekli bilgi birikimine sahip olma, rassal örneklemin önemi ve tasarımı, mesleki etik ve ilkeler konusunda bilgi sahibi olmayı amaçlar.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş: Paradigma, Positivism, Empiricism, Post Pozitivizm, Modernizm, Postmodernizm, Nitel ve Nicel Araştırma
2 Araştırmanın Tanımları, Amaçları ve Boyutları
  Ön Hazırlık: Uygulamada Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analizi Bütünleştiren Yaklaşım Bölüm 1
3 Bilimsel Araştırmaların Planlanması Değ!şkenler, Araştırma Soruları ve H!potezleri
  Ön Hazırlık: Uygulamada Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analizi Bütünleştiren Yaklaşım Bölüm 2 ve Bölüm 3
4 Araştırma Yaklaşımları Deneysel ve Yarı Deneysel Desenler
  Ön Hazırlık: Uygulamada Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analizi Bütünleştiren Yaklaşım Bölüm 4 ve Bölüm 5
5 Tek Denek Desenlei Deneysel Olmayan Yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: Uygulamada Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analizi Bütünleştiren Yaklaşım Bölüm 6 ve Bölüm 7
6 İç Geçerl!k Örnekleme ve Dış Geçerlik
  Ön Hazırlık: Uygulamada Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analizi Bütünleştiren Yaklaşım Bölüm 8 ve Bölüm 9
7 Ölçme ve Betimsel İstatistik Ölçme Araçlarının Güvenirliği
  Ön Hazırlık: Uygulamada Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analizi Bütünleştiren Yaklaşım Bölüm 10 ve Bölüm 11
8 Ölçme Araçlarında Geçerlik Veri Toplama Yöntem ve Teknikleri
  Ön Hazırlık: Uygulamada Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analizi Bütünleştiren Yaklaşım Bölüm 12 ve Bölüm 13
9 Bilimsel Araştırmalarda Etik Verilerin Toplanması ve Kodlanması
  Ön Hazırlık: Uygulamada Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analizi Bütünleştiren Yaklaşım Bölüm 14 ve Bölüm 15
10 Çıkarımsal İstatistik I: Yokluk (Sıfır) Hipotez Anlamlılık Test Çıkarımsal İstatistik II: Kanıta Dayalı Yaklaşım
  Ön Hazırlık: Uygulamada Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analizi Bütünleştiren Yaklaşım Bölüm 16 ve Bölüm 17
11 Fark İstatistiğinin Belirlenmesi İçin Araştırma Desenlerinin Sınıflandırılması Uygun İstatistiksel Analizlerin Seçimi
  Ön Hazırlık: Uygulamada Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analizi Bütünleştiren Yaklaşım Bölüm 18 ve Bölüm 19
12 Veri Analizi ve Yorumlanması I: Temel Düzey Fark Soruları Veri Analizi ve Yorumlanması II: Temel Düzey İlişk Soruları
  Ön Hazırlık: Uygulamada Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analizi Bütünleştiren Yaklaşım Bölüm 20 ve Bölüm 21
13 Veri Analizi ve Yorumlanması III: Üst Düzey Araştırma Soruları Araştırma Geçerliğinin Değerlendirilmes I
  Ön Hazırlık: Uygulamada Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analizi Bütünleştiren Yaklaşım Bölüm 22 ve Bölüm 23
14 Araştırma Geçerliğinin Değerlendirilmesi II
  Ön Hazırlık: Uygulamada Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analizi Bütünleştiren Yaklaşım Bölüm 24
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik bilinci sorumluluğunu kazanır. 4
2 İhtiyaç duyulan çalışma için veri toplayabilir ve düzenleyebilir. 4
3 Toplanan verilerin analizi konusunda doğru teşhisi koyabilir ve doğru analiz tekniğini tespit edebilir. 5
4 İstatistik alanı ile ilgili yeterli teori ve uygulama bilgisine sahip olur. 4
5 Mesleği ile ilgili gerekli yazılımları kullanabilme yeteneğine sahip olur. 5
6 Bulunduğu projelerde mesleki bilgi ve becerisini kullanarak planlama ve yönetebilme yeteneğini kazanır. 3
7 Ortaya çıkan problemlerin istatistiksel bilgisini de kullanarak tanımlama ve çözümleme becerisi kazanır. 4
8 Mesleki bilgilerini uzman ve uzman olmayan kişilere aktarabilme yeteneğine sahip olur. 4
9 İstatistik bilgisini diğer bilim dalları içinde kullanabilme ve kendini geliştirme yeteneği kazanır. 5
10 Hayatı boyunca öğrenmenin önemini kavrama ve uygulama becerisi kazanır. 4
11 Öğrenmeyi öğreterek bilgiye erişebilme ve gerekli bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olur. 4
12 İstatistiksel düşünme yeteneği kazanır ve uygulama becerisine sahip olur. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 35
Kısa Sınav 2 30
Ödev 5 35
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 5 5 25
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 3 6 18
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40 40
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 125    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Gliner, J. A., Morgan, G. A., & Leech, N. L. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri: desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel yayın dağıtım.
Diğer Kaynaklar Gliner, J. A., Morgan, G. A., & Leech, N. L. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri: desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel yayın dağıtım.
Materyal
Dökümanlar Gliner, J. A., Morgan, G. A., & Leech, N. L. (2015). Uygulamada araştırma yöntemleri: desen ve analizi bütünleştiren yaklaşım (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel yayın dağıtım.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)