Ders Adı Bulanık Mantık
Ders Kodu IST-423
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr. Üyesi Cengiz GAZELOĞLU, Dr.Öğr. Üyesi Hüseyin ALBAYRAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bulanık mantıkta kullanılan yöntemleri ve bulanık mantığın uygulamalarını yapabilir. Bulanık kümeleri, üyelik fonksiyonları, bulanık önermeleri, bulanık modelleri ve bulanık değerleri tanıyabilir. Bulanık niceleyicileri, koşullu ve kısıtlı bulanık önermeleri, koşullu ve kısıtlı bulanık önermeleri çıkarımları kavrayabilir. Bulanık bağıntıları, bulanık fonksiyonları ve uygulamalarını yapabilir. Yapay sinir ağlarını, genetik algoritmalar, bulanık mantığın bilgisayar uygulamalarını yapabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bulanık kümeler, üyelik fonksiyonları, bulanık önermeler, bulanık modeller, bulanık değerler, bulanık niceleyicileri, koşullu ve kısıtlı bulanık önermeler , koşullu ve kısıtlı bulanık önermeler çıkarımları, bulanık küme işlemleri, genişletilmiş bulanık kümeler, bulanık ilişki denklemleri, kural tabanı çıkarımı, bulanıklaştırma, çıkarım mekanizmaları, durulaştırma, mamdani ve sugeno bulanık sistem modelleri, bulanık bağıntılar, bulanık fonksiyonlar, yapay sinir ağları, genetik algoritmalar, bilgisayar uygulamaları bilgisine sahip olur.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bulanık mantık tanım ve kavramlarının verilmesi ve uygulamaların tanımlanmasıdır
Dersin Amacı Bulanık mantık ilkeleri ile formülasyon olmadan çok karmaşık sistemler hakkında bilgi vermek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Klasik mantık, çok değerli mantık ve bulanık mantık kavramları
2 Bulanık önermeler ve dilsel değişkenler
3 Klasik ve bulanık küme tanımları, bulanık kümelerin deterministik kümelere göre farklılıkları
4 Bulanık kümelerin özellikleri
5 Üyelik fonksiyonları
6 Temel bulanık işlemler: Birleşim, kesişim, tümleyen, değilleme, vb.
7 Genişleme prensibi ve Uygulamaları
8 Bulanık sayılar ve bunlara ilişkin aritmetik işlemler
9 Bulanık İlişkiler ve ilişkilendirme
10 Bulanık Grafikler
11 Bulanık kural tabanlı sistemler ve bulanık karar verme: Mamdani, Sugeno ve TSK modelleri
12 Bulanık mantık denetleyicilerin tasarlanması ve simülasyonu
13 Değişik bulanık mantık uygulama örnekleri
14 Bütün konularla ilgili Matlab/Simulink ile yapılan örnekler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik bilinci sorumluluğunu kazanır. 3
2 İhtiyaç duyulan çalışma için veri toplayabilir ve düzenleyebilir. 4
3 Toplanan verilerin analizi konusunda doğru teşhisi koyabilir ve doğru analiz tekniğini tespit edebilir. 3
4 İstatistik alanı ile ilgili yeterli teori ve uygulama bilgisine sahip olur. 5
5 Mesleği ile ilgili gerekli yazılımları kullanabilme yeteneğine sahip olur. 3
6 Bulunduğu projelerde mesleki bilgi ve becerisini kullanarak planlama ve yönetebilme yeteneğini kazanır. 4
7 Ortaya çıkan problemlerin istatistiksel bilgisini de kullanarak tanımlama ve çözümleme becerisi kazanır. 5
8 Mesleki bilgilerini uzman ve uzman olmayan kişilere aktarabilme yeteneğine sahip olur. 4
9 İstatistik bilgisini diğer bilim dalları içinde kullanabilme ve kendini geliştirme yeteneği kazanır. 4
10 Hayatı boyunca öğrenmenin önemini kavrama ve uygulama becerisi kazanır. 3
11 Öğrenmeyi öğreterek bilgiye erişebilme ve gerekli bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olur. 3
12 İstatistiksel düşünme yeteneği kazanır ve uygulama becerisine sahip olur. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 136    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu G.J. Klir, B. Yuan Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications Prentice Hall Inc. 1995. T. Ross Fuzzy Logic with Engineering Applications Wiley 2010. Ç. Elmas, Bulanık Mantık Denetleyiciler, Seçkin Kitabevi, 2003.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)