Ders Adı Stokastik Süreçler
Ders Kodu IST-427
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr. Üyesi Ömer Utku ERZENGİN, Dr.Öğr. Üyesi Cengiz GAZELOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kestirim, envanter, guvenilirlilik ve servis sistemlerinin anlaşılması. Markov zincirleri. Basit doğum-ölüm modeleri. Tek kanallı üstel kuyruk modelleri. Açık ve kapalı kuyruk şebekelerinin incelenmesi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Stokastik sistemlerin analiz ve tasarımı için gerekli teori, metod ve çözüm yaklaşımlarının derinliğine incelenmesidir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Rassal durumların modellenmesi ve analizine yönelik yaklaşımların sunulması.
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı rassal sistemleri derinliğine inceleyen torik yaklaşım ve metotları sunmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Olasılık teorisi
2 Koşullu olasılık ve koşullu beklenen değer
3 Markov zincirleri
4 Ilk adım analizi
5 Bazı özel Markov zincirleri
6 Markov zincirlerinin uzun süreli davranışı
7 Durum sınıflaması
8 Azaltılabilen Markov zincirleri
9 Poisson süreç
10 Sürekli Markov zincirleri
11 Doğum ölüm sürecinin sınırlı davranışı
12 Sonlu duruma sahip sürekli Markov zinciri
13 Kuyruk sistemleri
14 Kuyruk sistemleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik bilinci sorumluluğunu kazanır. 5
2 İhtiyaç duyulan çalışma için veri toplayabilir ve düzenleyebilir. 4
3 Toplanan verilerin analizi konusunda doğru teşhisi koyabilir ve doğru analiz tekniğini tespit edebilir. 4
4 İstatistik alanı ile ilgili yeterli teori ve uygulama bilgisine sahip olur. 4
5 Mesleği ile ilgili gerekli yazılımları kullanabilme yeteneğine sahip olur. 5
6 Bulunduğu projelerde mesleki bilgi ve becerisini kullanarak planlama ve yönetebilme yeteneğini kazanır. 3
7 Ortaya çıkan problemlerin istatistiksel bilgisini de kullanarak tanımlama ve çözümleme becerisi kazanır. 4
8 Mesleki bilgilerini uzman ve uzman olmayan kişilere aktarabilme yeteneğine sahip olur. 4
9 İstatistik bilgisini diğer bilim dalları içinde kullanabilme ve kendini geliştirme yeteneği kazanır. 5
10 Hayatı boyunca öğrenmenin önemini kavrama ve uygulama becerisi kazanır. 3
11 Öğrenmeyi öğreterek bilgiye erişebilme ve gerekli bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olur. 4
12 İstatistiksel düşünme yeteneği kazanır ve uygulama becerisine sahip olur. 4
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 136    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Introduction to Probability Models, 11th Ed. by Sheldon M. Ross, Academic Press, 2014. Ross, S. M., Stochastic Processes, John Wiley & Sons , 1983.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)