Ders Adı İşletme Yönetimi
Ders Kodu IST-428
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr. Üyesi Ömer Utku ERZENGİN, Dr.Öğr. Üyesi Cengiz GAZELOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilme. 2- İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilme. 3- Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olduğunu gösterebilme ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilme. 4- İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilme. 5- İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini gösterebilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1- İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilme. 2- İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilme. 3- Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olduğunu gösterebilme ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilme. 4- İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilme. 5- İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini gösterebilme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İşletme Yönetimi programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda programdaki dersler teori ve uygulamayı birleştirecek biçimde tasarlanarak işlenmektedir. Programın en önemli hedeflerinden biri, öğrencilere iş yaşamında karşılaşabilecekleri en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler doğrultusunda bir eğitim sunmak ve onları bugünün ve geleceğin iş yaşamına odaklı bir yönetim vizyonu kazandırarak iş dünyasına birer yönetici adayı olarak hazırlamaktır.
Dersin Amacı İşletme Yönetimi programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda programdaki dersler teori ve uygulamayı birleştirecek biçimde tasarlanarak işlenmektedir. Programın en önemli hedeflerinden biri, öğrencilere iş yaşamında karşılaşabilecekleri en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler doğrultusunda bir eğitim sunmak ve onları bugünün ve geleceğin iş yaşamına odaklı bir yönetim vizyonu kazandırarak iş dünyasına birer yönetici adayı olarak hazırlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İşletme ile ilgili genel bilgiler ve işletme bilimine giriş
2 İşletmenin amaçları ve türleri
3 İşletmelerde çevre
4 İşletmelerde kuruluş
5 İşletmelerin hukuki yapıları
6 İşletmelerde birleşme ve işbirlikleri
7 İşletmelerde yönetim
8 İşletmelerde pazarlama
9 İşletmelerde finans ve muhasebe
10 İşletmelerde muhasebe
11 İşletmelerde insan kaynakalrı ve halkla ilişkiler
12 Araştırma ve geliştirme
13 İşletmelerde karar alma
14 İşletmelerde karar alma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik bilinci sorumluluğunu kazanır. 2
2 İhtiyaç duyulan çalışma için veri toplayabilir ve düzenleyebilir. 3
3 Toplanan verilerin analizi konusunda doğru teşhisi koyabilir ve doğru analiz tekniğini tespit edebilir. 2
4 İstatistik alanı ile ilgili yeterli teori ve uygulama bilgisine sahip olur. 4
5 Mesleği ile ilgili gerekli yazılımları kullanabilme yeteneğine sahip olur. 2
6 Bulunduğu projelerde mesleki bilgi ve becerisini kullanarak planlama ve yönetebilme yeteneğini kazanır. 2
7 Ortaya çıkan problemlerin istatistiksel bilgisini de kullanarak tanımlama ve çözümleme becerisi kazanır. 3
8 Mesleki bilgilerini uzman ve uzman olmayan kişilere aktarabilme yeteneğine sahip olur. 4
9 İstatistik bilgisini diğer bilim dalları içinde kullanabilme ve kendini geliştirme yeteneği kazanır. 2
10 Hayatı boyunca öğrenmenin önemini kavrama ve uygulama becerisi kazanır. 3
11 Öğrenmeyi öğreterek bilgiye erişebilme ve gerekli bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olur. 3
12 İstatistiksel düşünme yeteneği kazanır ve uygulama becerisine sahip olur. 2
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Öğretim üyesinin ders dokümanları
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)