Ders Adı İktisada Giriş l
Ders Kodu IKT-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Fatma ÖZMEN
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları Dönemin sonunda öğrenciler ekonominin davranışını teorik ve pratik olarak kavramış olacaklardır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Ders konularının işleyişi ile ilgili olarak Türkiye İstatistik Kurumu anahtar göstergeleri, TCMB faiz ve kur verileri ve güncel makro ekonomik verileri analiz edilmeye başlanacaktır. Bu sebeple BİST 100 endeksi, US dolar, Euro, Altın, Petrol, Piyasa Faiz oranları ile küresel ekonomik göstergeler olarak VIX, OVX, GVZ, BDIY gibi değişkenlerin izlenmesi sağlanacaktır. -
Dersin İçeriği temel kavramlar, ekonominin ana sorunları, ekonomik sistemler, arz ve talep, esneklikler, tüketici teorisi, üretici teorisi, maliyetler,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri temel ilkeleri öğrenmeleri arz ve talep işleyişini öğrenmeleri piyasaları öğrenmeleri
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilerin iktisadın temel ilkelerini öğrenmeleridir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Temel tanımlar
  Ön Hazırlık: Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, 2016.
2 İktisadın ilkeleri
  Ön Hazırlık: Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, 2016.
3 Ekonominin ana sorunları
  Ön Hazırlık: Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, 2016.
4 Ekonomik sistemler
  Ön Hazırlık: Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, 2016.
5 Talep-I
  Ön Hazırlık: Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, 2016.
6 Talep-II
  Ön Hazırlık: Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, 2016.
7 Arz-I
  Ön Hazırlık: Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, 2016.
8 Arz-II
  Ön Hazırlık: Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, 2016.
9 Tam rekabet piyasasında fiyat-I
  Ön Hazırlık: Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, 2016.
10 Tam rekabet piyasasında fiyat-II
  Ön Hazırlık: Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, 2016.
11 Arz ve Talebi Etkileyen Faktörler
  Ön Hazırlık: Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, 2016.
12 Uygulama Örnekleri
  Ön Hazırlık: Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, 2016.
13 Tüketici Teorisi-I
  Ön Hazırlık: Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, 2016.
14 Tüketici teorisi-I
  Ön Hazırlık: Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, 2016.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 0
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 0
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 0
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 2
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 2
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 1
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 0
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 5
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 0
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 0
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 0
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 2
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 123    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, 2016.
Diğer Kaynaklar mankiw, principles of Economics
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)