Ders Adı Türkiye Ekonomisi
Ders Kodu IKT-461
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Süha ÇELİKKAYA
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin sonunda öğrenciler Türkiye’nin ekonomik kalkınmasının ne şekilde sağlanabileceği konusunda analiz yapabilme becerisini kazanacaklardır. Dönem sonunda öğrenciler, küreselleşme süreciyle birlikte hız kazanan lokal ve global ekonomik sorunlara çözüm önerisi sunabilecek düzeye ulaşmış olacaklardır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği OSMANLININ SON DÖNEMİNDE EKONOMİK DURUM DEĞERLENDİRMESİ CUMHURİYETİN KURULUŞ YILLARI VE İZMİR İKTİSAT KONGRESİ PLANLI KALKINMA DÖNEMİ ÖNCESİNDE UYGULANA İKTİSAT POLİTİKALARI DEVLETÇİLİK UYGULAMALARI VE SONUÇLARI SAVAŞ YILLARI VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ MENDERES DÖNEMİ LİBERAL EKONOMİ POLİTİKALARI PLANLI KALKINMA DÖNEMİ KALKINMA PLANLARI, NEDENLERİ VE ÖZELLİKLERİ EKONOMİ POLİTİKASINDA KÖKLÜ DÖNÜŞÜM 1980 TÜRKİYE’DE ENFLASYON PROBLEMİ 24 OCAK 1980 İSTİKRAR PAKETİ KARARLARI 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR TEDBİRLERİ 2002Lİ YILLARDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE KÜRESEL KRİZLER KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ AÇISINDAN BÜYÜMENİN KAYNAKLARI
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenciler Türkiye’nin Cumhuriyetten günümüze ekonomik yapısı, değişimi ve dönüşümü hakkında detaylı bilgi sahibi olacaklardır.
Dersin Amacı Türkiye Ekonomisini tarihsel gelişme süreci içerisinde incelemek. Özellikle 1980 öncesi ve sonrası ekonomi politikalarında ortaya çıkan değişmeleri nedenleriyle birlikte öğrenmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 OSMANLININ SON DÖNEMİNDE EKONOMİK DURUM DEĞERLENDİRMESİ
  Ön Hazırlık: Yakup kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 22. bs., İstanbul, Eylül 2009, Ömer Eroğlu, Türkiye Ekonomisi, Bilim Kitabevi, Isparta 2008, Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde yapısal değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007.
2 CUMHURİYETİN KURULUŞ YILLARI VE İZMİR İKTİSAT KONGRESİ
  Ön Hazırlık: Yakup kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 22. bs., İstanbul, Eylül 2009, Ömer Eroğlu, Türkiye Ekonomisi, Bilim Kitabevi, Isparta 2008, Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde yapısal değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007.
3 PLANLI KALKINMA DÖNEMİ ÖNCESİNDE UYGULANAN İKTİSAT POLİTİKALARI
  Ön Hazırlık: Yakup kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 22. bs., İstanbul, Eylül 2009, Ömer Eroğlu, Türkiye Ekonomisi, Bilim Kitabevi, Isparta 2008, Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde yapısal değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007.
4 DEVLETÇİLİK UYGULAMALARI VE SONUÇLARI
  Ön Hazırlık: Yakup kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 22. bs., İstanbul, Eylül 2009, Ömer Eroğlu, Türkiye Ekonomisi, Bilim Kitabevi, Isparta 2008, Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde yapısal değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007.
5 SAVAŞ YILLARI VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ
  Ön Hazırlık: Yakup kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 22. bs., İstanbul, Eylül 2009, Ömer Eroğlu, Türkiye Ekonomisi, Bilim Kitabevi, Isparta 2008, Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde yapısal değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007.
6 MENDERES DÖNEMİ LİBERAL EKONOMİ POLİTİKALARI
  Ön Hazırlık: Yakup kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 22. bs., İstanbul, Eylül 2009, Ömer Eroğlu, Türkiye Ekonomisi, Bilim Kitabevi, Isparta 2008, Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde yapısal değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007.
7 PLANLI KALKINMA DÖNEMİ
  Ön Hazırlık: Yakup kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 22. bs., İstanbul, Eylül 2009, Ömer Eroğlu, Türkiye Ekonomisi, Bilim Kitabevi, Isparta 2008, Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde yapısal değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007.
8 KALKINMA PLANLARI, NEDENLERİ VE ÖZELLİKLERİ
  Ön Hazırlık: Yakup kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 22. bs., İstanbul, Eylül 2009, Ömer Eroğlu, Türkiye Ekonomisi, Bilim Kitabevi, Isparta 2008, Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde yapısal değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007.
9 EKONOMİ POLİTİKASINDA KÖKLÜ DÖNÜŞÜM 1980
  Ön Hazırlık: Yakup kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 22. bs., İstanbul, Eylül 2009, Ömer Eroğlu, Türkiye Ekonomisi, Bilim Kitabevi, Isparta 2008, Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde yapısal değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007.
10 TÜRKİYE’DE ENFLASYON PROBLEMİ
  Ön Hazırlık: Yakup kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 22. bs., İstanbul, Eylül 2009, Ömer Eroğlu, Türkiye Ekonomisi, Bilim Kitabevi, Isparta 2008, Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde yapısal değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007.
11 24 OCAK 1980 İSTİKRAR PAKETİ KARARLARI
  Ön Hazırlık: Yakup kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 22. bs., İstanbul, Eylül 2009, Ömer Eroğlu, Türkiye Ekonomisi, Bilim Kitabevi, Isparta 2008, Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde yapısal değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007.
12 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR TEDBİRLERİ
  Ön Hazırlık: Yakup kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 22. bs., İstanbul, Eylül 2009, Ömer Eroğlu, Türkiye Ekonomisi, Bilim Kitabevi, Isparta 2008, Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde yapısal değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007.
13 2002Lİ YILLARDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE KÜRESEL KRİZLER
  Ön Hazırlık: Yakup kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 22. bs., İstanbul, Eylül 2009, Ömer Eroğlu, Türkiye Ekonomisi, Bilim Kitabevi, Isparta 2008, Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde yapısal değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007.
14 KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ AÇISINDAN BÜYÜMENİN KAYNAKLARI
  Ön Hazırlık: Yakup kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 22. bs., İstanbul, Eylül 2009, Ömer Eroğlu, Türkiye Ekonomisi, Bilim Kitabevi, Isparta 2008, Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde yapısal değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 3
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 3
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 2
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 3
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 3
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 2
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 1
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 3
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 3
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 2
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 3
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 1
13 Etik değerlere sahip olmak. 4
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 161    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Yakup kepenek, Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 22. bs., İstanbul, Eylül 2009,
Diğer Kaynaklar Ö Rıdvan Karluk, Türkiye Ekonomisinde yapısal değişim, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007.
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)