Ders Adı Mikro İktisat
Ders Kodu IKT-570
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. üyesi Onur Demirel
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Arz ve talep analizini kavramak Tüketici davranışlarını analiz etmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ekonomi nedir? (ekonomik faaliyet, tercih, fırsat maliyeti), talep ve arz, elastikiyet ( talep elastikiyeti, arz elastikiyeti, gelir elastikiyeti, harcama ve gelir elastikiyeti), Tüketici tercihleri, talep ve fayda (bireysel talep ve piyasa talebi, toplam fayda ve marjinal fayda, fayda maksimizasyonu), tüketici tercih ve tüketici davranışları ve farksızlık eğrileri,kısa ve uzun dönemde üretim fonksiyonu ve üretim maliyetleri incelenmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Mikro İktisadı anlamak ve analiz edebilmek
Dersin Amacı Mikro İktisadı anlamak ve analiz edebilmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 İktisadi Temel Kavramlar
  Ön Hazırlık: Hatırlı, Selim Adem; "Mikro Ekonomi", 6. baskı, Beyazıt Kitabevi, İstanbul, ss. 1-18.
2 Talep Teorisi
  Ön Hazırlık: Hatırlı, Selim Adem; "Mikro Ekonomi", 6. baskı, Beyazıt Kitabevi, İstanbul, ss. 19-39.
3 Talep Teorisi - Devamı
  Ön Hazırlık: Hatırlı, Selim Adem; "Mikro Ekonomi", 6. baskı, Beyazıt Kitabevi, İstanbul, ss. 40-72.
4 Arz Teorisi
  Ön Hazırlık: Hatırlı, Selim Adem; "Mikro Ekonomi", 6. baskı, Beyazıt Kitabevi, İstanbul, ss. 73-98.
5 Piyasa Dengesi
  Ön Hazırlık: Hatırlı, Selim Adem; "Mikro Ekonomi", 6. baskı, Beyazıt Kitabevi, İstanbul, ss. 99-150.
6 Tüketim Teorisi
  Ön Hazırlık: Hatırlı, Selim Adem; "Mikro Ekonomi", 6. baskı, Beyazıt Kitabevi, İstanbul, ss. 151-193.
7 Üretim Teorisi
  Ön Hazırlık: Hatırlı, Selim Adem; "Mikro Ekonomi", 6. baskı, Beyazıt Kitabevi, İstanbul, ss. 221-258.
8 Maliyet Teorisi
  Ön Hazırlık: Hatırlı, Selim Adem; "Mikro Ekonomi", 6. baskı, Beyazıt Kitabevi, İstanbul, ss. 259-302.
9 Piyasalara Giriş ve Tam Rekabet Piyasası
  Ön Hazırlık: Hatırlı, Selim Adem; "Mikro Ekonomi", 6. baskı, Beyazıt Kitabevi, İstanbul, ss. 303-336.
10 Monopol Piyasası
  Ön Hazırlık: Hatırlı, Selim Adem; "Mikro Ekonomi", 6. baskı, Beyazıt Kitabevi, İstanbul, ss. 337-356.
11 Monopol Piyasası - devamı
  Ön Hazırlık: Hatırlı, Selim Adem; "Mikro Ekonomi", 6. baskı, Beyazıt Kitabevi, İstanbul, ss. 357-388.
12 Monopolcü Rekabet Piyasası
  Ön Hazırlık: Hatırlı, Selim Adem; "Mikro Ekonomi", 6. baskı, Beyazıt Kitabevi, İstanbul, ss. 389-404.
13 Oligopol Piyasaları
  Ön Hazırlık: Hatırlı, Selim Adem; "Mikro Ekonomi", 6. baskı, Beyazıt Kitabevi, İstanbul, ss. 405-450.
14 Oyun Teorisi ve Faktör Piyasaları
  Ön Hazırlık: Hatırlı, Selim Adem; "Mikro Ekonomi", 6. baskı, Beyazıt Kitabevi, İstanbul, ss. 451-498.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 3
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 3
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 3
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 2
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 3
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 4
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 4
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 4
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 3
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 4
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 2
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 1
13 Etik değerlere sahip olmak. 4
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 4 40
Ödevler 1 15 15
Sunum 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 18 18
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 154    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Hatırlı, Selim Adem; "Mikro Ekonomi", 6. baskı, Beyazıt Kitabevi, İstanbul.451-498.
Diğer Kaynaklar Hatırlı, Selim Adem; "Mikro Ekonomi", 6. baskı, Beyazıt Kitabevi, İstanbul.451-498.
Materyal
Dökümanlar Hatırlı, Selim Adem; "Mikro Ekonomi", 6. baskı, Beyazıt Kitabevi, İstanbul.451-498.
Ödevler -
Sınavlar 1 vize sınavı - test 1 final sınavı - test
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)