Ders Adı Makro İktisat
Ders Kodu IKT-571
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Bekir Sami Oğuztürk
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Dönemin sonunda, başlıca makro ekonomik başlıkları anlamış olacaktır. Dönemin sonunda öğrenciler toplam ekonominin kısa ve uzun dönemdeki davranışını teorik ve pratik olarak kavramış olacaklardır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel kavramlar ve yaklaşımlar, Ölçüm kavramları ve ekonomik istikrar, Mal piyasaları: tüketim teorisi, Mal piyasaları: yatırım teorisi, Emek piyasası, Para piyasası: para talebi teorisi, Para piyasası: para arzı ve faiz teorisi, Döviz piyasaları, Geleneksel yaklaşım, Genel teori ve keynesçilik, Makro modeller: IS-LM ve AD-AS modeli, Makro modeller: Mundell-Fleming Modeli, Neo-klasik sentezci yorumlar, Genel dengesizlik yaklaşımı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin hedefi, makro analiz ve uygulamalarını kavrayabilmeyi sağlamaktır.
Dersin Amacı Bu dersin amacı, makro analiz ve uygulamalarını kavrayabilmeyi sağlamaktır. Günlük ekonomide makro ekonomik deneyimleri anlamayı güçlendirmek de diğer amacıdır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Temel kavramlar ve yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: Merih Paya, Makro İktisat, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2007, ss. 1-17. Erdal Ünsal, Makro İktisat, İmaj Yay., Ankara, 2005. Rudiger Dornbusch ve Stanley Fischer, Makro Ekonomi, Akademi yay., Ankara, 1998. Olivier Blanchard, Macroeconomics, Printice Hall, 2009
2 Ölçüm kavramları ve ekonomik istikrar
  Ön Hazırlık: Merih Paya, Makro İktisat, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2007, ss. 19-46. Erdal Ünsal, Makro İktisat, İmaj Yay., Ankara, 2005. Rudiger Dornbusch ve Stanley Fischer, Makro Ekonomi, Akademi yay., Ankara, 1998. Olivier Blanchard, Macroeconomics, Printice Hall, 2009
3 Mal piyasaları: tüketim teorisi
  Ön Hazırlık: Merih Paya, Makro İktisat, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2007, ss. 60-72. Erdal Ünsal, Makro İktisat, İmaj Yay., Ankara, 2005. Rudiger Dornbusch ve Stanley Fischer, Makro Ekonomi, Akademi yay., Ankara, 1998. Olivier Blanchard, Macroeconomics, Printice Hall, 2009
4 Mal piyasaları: yatırım teorisi
  Ön Hazırlık: Merih Paya, Makro İktisat, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2007, ss.73-89. Erdal Ünsal, Makro İktisat, İmaj Yay., Ankara, 2005. Rudiger Dornbusch ve Stanley Fischer, Makro Ekonomi, Akademi yay., Ankara, 1998. Olivier Blanchard, Macroeconomics, printice Hall, 2009
5 Emek piyasası
  Ön Hazırlık: Merih Paya, Makro İktisat, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2007, ss.90-103. Erdal Ünsal, Makro İktisat, İmaj Yay., Ankara, 2005. Rudiger Dornbusch ve Stanley Fischer, makro Ekonomi, Akademi yay., Ankara, 1998. Olivier Blanchard, Macroeconomics, Printice Hall, 2009
6 Para piyasası: para talebi teorisi
  Ön Hazırlık: Merih Paya, Makro İktisat, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2007, ss.105-135. Erdal Ünsal, Makro İktisat, İmaj Yay., Ankara, 2005. Rudiger Dornbusch ve Stanley Fischer, Makro Ekonomi, Akademi yay., ankara, 1998. Olivier Blanchard, Macroeconomics, Printice Hall, 2009
7 Para piyasası: para arzı ve faiz teorisi
  Ön Hazırlık: Merih Paya, Makro İktisat, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2007, ss. 135-150. Erdal Ünsal, makro İktisat, İmaj Yay., Ankara, 2005. Rudiger Dornbusch ve Stanley Fischer, Makro Ekonomi, Akademi yay., Ankara, 1998. Olivier Blanchard, Macroeconomics, Printice Hall, 2009
8 Döviz piyasaları
  Ön Hazırlık: Merih Paya, Makro İktisat, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2007, ss. 151-174. Erdal Ünsal, Makro İktisat, İmaj Yay., Ankara, 2005. Rudiger Dornbusch ve Stanley Fischer, Makro Ekonomi, Akademi yay., Ankara, 1998. Olivier Blanchard, Macroeconomics, Printice Hall, 2009
9 Geleneksel yaklaşım
  Ön Hazırlık: Merih Paya, Makro İktisat, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2007, ss.176-200. Erdal Ünsal, Makro İktisat, İmaj Yay., Ankara, 2005. Rudiger Dornbusch ve Stanley Fischer, Makro Ekonomi, Akademi yay., Ankara, 1998. Olivier Blanchard, Macroeconomics, Printice Hall, 2009
10 Genel teori ve keynesçilik
  Ön Hazırlık: Merih Paya, Makro İktisat, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2007, ss.205-221.
11 Makro modeller: IS-LM ve AD-AS modeli
  Ön Hazırlık: Merih Paya, Makro İktisat, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2007, ss. 225-268. Erdal Ünsal, Makro İktisat, İmaj Yay., Ankara, 2005. Rudiger Dornbusch ve Stanley Fischer, Makro Ekonomi, Akademi yay., Ankara, 1998. Olivier Blanchard, Macroeconomics, Printice Hall, 2009
12 Makro modeller: Mundell-Fleming Modeli
  Ön Hazırlık: Merih Paya, Makro İktisat, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2007, ss.449-456. Erdal Ünsal, Makro İktisat, İmaj Yay., Ankara, 2005. Rudiger Dornbusch ve Stanley Fischer, Makro Ekonomi, Akademi yay., Ankara, 1998. Olivier Blanchard, Macroeconomics, Printice Hall, 2009
13 Neo-klasik sentezci yorumlar
  Ön Hazırlık: Merih Paya, Makro İktisat, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2007, ss. 270-286
14 Genel dengesizlik yaklaşımı
  Ön Hazırlık: Merih Paya, Makro İktisat, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2007, ss.288-299
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 2
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 3
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 1
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 3
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 4
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 5
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 4
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 2
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 4
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 2
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 1
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 2
13 Etik değerlere sahip olmak. 4
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 4 40
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 25 25
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 28 28
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 169    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Merih Paya, Makro İktisat, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2007
Diğer Kaynaklar Erdal Ünsal, Makroiktisat, İmaj Yay., Ankara, 2005. Rudiger Dornbusch ve Stanley Fischer, makroekonomi, Akademi yay., ankara, 1998. Olivier Blanchard, Macroeconomics, printice Hall, 2009
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)