Ders Adı Matematiksel İktisat
Ders Kodu IKT-582
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof.Dr.Selim Adem Hatırlı Yrd.Doç.Dr.Onur Demirel
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Kar maksimizasyonunu kavramak 2) Fayda maksimizasyonunu kavramak 3)Kısıtlı optimizasyonun iktisadi uygulamalarını anlamak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türev ve türev alma kuralları, integral, tüketici fayda teorisi, kar maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu ve uygulamaları, kısıtlı maksimizasyon ve minimizasyon ve bazı seçilmiş mikro ve makro ekonomi konularının matematiksel uygulamaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İleri seviyede matematik prensiplerinin ekonomide uygulamaları
Dersin Amacı İleri seviyede matematik prensiplerinin ekonomide uygulamaları
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Fonksiyon ve grafiklerin iktisadi uygulamaları
2 Türev ve Türev Kuralları
3 Türevin Matematik ve İktisatta Kullanımları
4 Çok Değişkenli Fonksiyonlara Giriş
5 Çok Değişkenli Fonksiyonların İktisadi Uygulamaları
6 Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar ve İktisadi Uygulamaları
7 Kısıtlı Optimizasyon
8 Kısıtlı Optimizasyonun iktisadi Uygulamaları
9 Fayda Optimizasyonu ve Uygulamaları
10 Üretimde Optimizasyon ve Uygulamaları
11 Kar Maksimizasyonu Uygulamaları
12 Matriks Cebiri
13 Matriks Cebirinin İktisadi Uygulamaları
14 İntegral ve İktisadi Uygulamaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 5
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 5
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 5
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 5
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 4
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 4
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 4
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 3
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 4
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 1
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 4
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 5
13 Etik değerlere sahip olmak. 4
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 5
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 4 40
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 2 4 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 152    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu 1. Dowling, E.T, 1992. Introduction to Mathematical Economics Schaum’s Outline Series. 2. Binger, B.R., Hoffman, E. 1988. Microeconomics with Calculus, ISBN: 0-673-18002-6, Harper Collins Publishers, USA.
Diğer Kaynaklar Hands, D.W, 2004. Introductory Mathematical Economics. Oxford university Press
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar 1) Vize Sınavı, %40 ağırlıklı, test 2) Final Sınavı, %60 ağırlıklı, test
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)