Ders Adı İşletme Bilimine Giriş
Ders Kodu ISL-101
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Erhan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Genel iş ortamında ortaya çıkan bağlamsal perspektifleri anlar. 2. İş dünyasındaki problemleri tanımlamak ve en iyi uygulamaları ilgili disiplinlerin sentez bilgileri ile kavramsallaştırır 3. Sorunları araştırır ve alternatif çözümleri değerlendirir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Bu modül, işletmecilik konusunda temel kavramlar ve tanımlar, yönetim ve organizasyon, pazarlamak, üretim, finansman, insanı kaynakları, Ar-Ge ve Halkla ilişkiler gibi çeşitli işlevsel alanları içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Genel iş ortamında ortaya çıkan bağlamsal perspektifleri anlamak, İş dünyasındaki problemleri tanımlamak ve en iyi uygulamaları ilgili disiplinlerin sentez bilgileri ile kavramsallaştırmak, Sorunları araştırmak ve alternatif çözümleri değerlendirmek
Dersin Amacı Bu dersin amacı, işletme sistemini, faaliyetlerini ve işlevlerini çok yönlü öğrencileri tanıtmaktır. Bu, temel kavramlar ve tanımlar yanında, insanı kaynaklar, finans, pazarlama, üretim gibi işletmenin çeşitli işlevsel alanlarını içerir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş, işletmenin tanımı ve temel kavramlar
2 İşletme ve rekabet, işletmenin çeşitli işlevlerinin değerlendirilmesi
3 Yönetim ve organizasyon işlevi
4 Yönetim ve organizasyon işlevi- Kısa Sınav
5 Üretim işlevi
6 Üretim işlevi
7 Pazarlama işlevi
8 Pazarlama işlevi
9 Finans ve muhasebe işlevi
10 Finans ve muhasebe işlevi
11 İnsan kaynakları işlevi- Kısa Sınav
12 İnsan kaynakları işlevi
13 Halkla ilişkiler ve Ar-ge işlevi
14 Ulusal çapta bir işadamının vereceği konferans
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik bilinci sorumluluğunu kazanır. 3
2 İhtiyaç duyulan çalışma için veri toplayabilir ve düzenleyebilir. 2
3 Toplanan verilerin analizi konusunda doğru teşhisi koyabilir ve doğru analiz tekniğini tespit edebilir. 2
4 İstatistik alanı ile ilgili yeterli teori ve uygulama bilgisine sahip olur. 3
5 Mesleği ile ilgili gerekli yazılımları kullanabilme yeteneğine sahip olur. 2
6 Bulunduğu projelerde mesleki bilgi ve becerisini kullanarak planlama ve yönetebilme yeteneğini kazanır. 3
7 Ortaya çıkan problemlerin istatistiksel bilgisini de kullanarak tanımlama ve çözümleme becerisi kazanır. 3
8 Mesleki bilgilerini uzman ve uzman olmayan kişilere aktarabilme yeteneğine sahip olur. 2
9 İstatistik bilgisini diğer bilim dalları içinde kullanabilme ve kendini geliştirme yeteneği kazanır. 2
10 Hayatı boyunca öğrenmenin önemini kavrama ve uygulama becerisi kazanır. 1
11 Öğrenmeyi öğreterek bilgiye erişebilme ve gerekli bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olur. 2
12 İstatistiksel düşünme yeteneği kazanır ve uygulama becerisine sahip olur. 1
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 2 20
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 10 20
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 154    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 Arasınav 2 Kısa Sınav 1 Final
Materyal Diğer Genel İşletmecilik Bilgileri, Prof. Dr. Doğan Tuncer, Prof. Dr. Doğan Yaşar Ayhan, Doç. Dr. Demet Varoğlu İşletme Bilimine Giriş, Prof. Dr. M. Şerif Şimşek, Prof. Dr. Adnan Çelik
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)