Ders Adı İşletme Bilimine Giriş
Ders Kodu ISL-161
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Seyhan ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Genel iş ortamında ortaya çıkan bağlamsal perspektifleri anlar. 2.İş dünyasındaki problemleri tanımlamak ve en iyi uygulamaları ilgili disiplinlerin sentez bilgileri ile kavramsallaştırır 3.Sorunları araştırır ve alternatif çözümleri değerlendirir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu modül, işletmecilik konusunda temel kavramlar ve tanımlar, yönetim ve organizasyon, pazarlamak, üretim, finansman, insanı kaynakları, Ar-Ge ve Halkla ilişkiler gibi çeşitli işlevsel alanları içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Genel iş ortamında ortaya çıkan bağlamsal perspektifleri anlamak, İş dünyasındaki problemleri tanımlamak ve en iyi uygulamaları ilgili disiplinlerin sentez bilgileri ile kavramsallaştırmak, Sorunları araştırmak ve alternatif çözümleri değerlendirmek
Dersin Amacı Bu dersin amacı, işletme sistemini, faaliyetlerini ve işlevlerini çok yönlü öğrencileri tanıtmaktır. Bu, temel kavramlar ve tanımlar yanında, insanı kaynaklar, finans, pazarlama, üretim gibi işletmenin çeşitli işlevsel alanlarını içerir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş, işletmenin tanımı ve temel kavramlar
  Ön Hazırlık: Akdemir, A, İşletme Bilimine Giriş, Türkiye 1996.
2 İşletme ve rekabet, işletmenin çeşitli işlevlerinin değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Erdal Türkkan, Rekabet Teorisi ve Endüstri İktisadı, Turhan Kitapevi, Ankara, 2001.
3 Yönetim ve organizasyon işlevi
  Ön Hazırlık: Can, H, Tuncer, D, Ayhan, D.Y, Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Ya, Ankara, 2005.
4 Yönetim ve organizasyon işlevi
  Ön Hazırlık: Can, H, Tuncer, D, Ayhan, D.Y, Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Ya, Ankara, 2005.
5 Üretim işlevi
  Ön Hazırlık: Can, H, Tuncer, D, Ayhan, D.Y, Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Ya, Ankara, 2005.
6 Üretim işlevi
  Ön Hazırlık: Can, H, Tuncer, D, Ayhan, D.Y, Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Ya, Ankara, 2005.
7 Pazarlama işlevi
  Ön Hazırlık: Can, H, Tuncer, D, Ayhan, D.Y, Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Ya, Ankara, 2005.
8 Pazarlama işlevi
  Ön Hazırlık: Can, H, Tuncer, D, Ayhan, D.Y, Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Ya, Ankara, 2005.
9 Finans ve muhasebe işlevi
  Ön Hazırlık: Can, H, Tuncer, D, Ayhan, D.Y, Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Ya, Ankara, 2005.
10 Finans ve muhasebe işlevi
  Ön Hazırlık: Can, H, Tuncer, D, Ayhan, D.Y, Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Ya, Ankara, 2005.
11 İnsan kaynakları işlevi
  Ön Hazırlık: Can, H, Tuncer, D, Ayhan, D.Y, Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Ya, Ankara, 2005.
12 İnsan kaynakları işlevi
  Ön Hazırlık: Can, H, Tuncer, D, Ayhan, D.Y, Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Ya, Ankara, 2005.
13 Halkla ilişkiler ve Ar-ge işlevi
  Ön Hazırlık: Can, H, Tuncer, D, Ayhan, D.Y, Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Ya, Ankara, 2005.
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: -
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 2
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 3
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 4
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 2
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 4
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 3
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 1
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 3
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 3
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 2
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 3
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 4
13 Etik değerlere sahip olmak. 2
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 133    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar Can, H, Tuncer, D, Ayhan, D.Y, Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Ya, Ankara, 2005. Akdemir, A, İşletme Bilimine Giriş, Türkiye 1996. Erdal Türkkan, Rekabet Teorisi ve Endüstri İktisadı, Turhan Kitapevi, Ankara, 2001.
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)