Ders Adı İstatistik I
Ders Kodu ISL-261
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Murşit IŞIK
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Temel istatistiksel kavramları tanımlar ve açıklar 2-Verileri özetleyen istatistiksel yöntemleri kullanır 3-Bağımsız veri gruplarını istatistiksel olarak karşılaştır 4- Verilerine uygun istatistiksel yöntemi seçer 5-Tek değişkenli parametrik testleri uygular ve bunların sonuçlarını yorumlar 6-Tek değişkenli parametrik olmayan testleri uygular ve bunların sonuçlarını yorumlar 7-Gerçek bir problemi istatistiksel olarak formüle eder, SPSS ve benzeri programlar ile çözer 8-Elde ettiği sonuçları yorumlar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İstatistiğin tanımı, önemi ve istatistikle ilgili temel kavramlar, istatistik verilerin düzenlenmesi ve frekans dağılımları, ortalamalar, dağılım ölçüleri, teorik dağılımlar, örnekleme tekniği, parametrik ve parametrik olmayan önemlilik testleri, varyans analizi, korelâsyon ve regresyon analizi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. İstatistik terimlerini öğretmek 2. İstatistiksel yöntemleri kullanabilmeyi öğretmek 3. Uygun yöntemi seçmeyi öğretmek 4. İstatistiksel analiz sonuçlarını yorumlamayı öğretmek
Dersin Amacı İstatistiksel yöntemleri kullanabilmeyi, doğru yöntemi seçebilmeyi ve sonuçlarını yorumlayabilmeyi öğrenmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İstatistiğin tanımı, kulanım alanları
  Ön Hazırlık: Yıldız, N. ve Bircan, H. 1994: 1–8 s.
2 Tanımlayıcı İstatistikler, Örneğin incelemesi
  Ön Hazırlık: Kalıpsız, A. 1981: 196–221 s.
3 Yer ve Dağılım Ölçüleri (Ortalamalar)
  Ön Hazırlık: Eler, Ü. 2002: 30–50 s.
4 Yer ve Dağılım Ölçüleri (Dağılım Ölçüleri)-Devam
  Ön Hazırlık: Eler, Ü. 2002: 30–50 s.
5 İhtimaller
  Ön Hazırlık: Yıldız, N. ve Bircan, H. 1994: 56–70 s.
6 İhtimal Dağılışları (Binom, Poisson ve Normal Dağılışlar)
  Ön Hazırlık: Çakıcı, M. 1991: 81–114 s.
7 Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları
  Ön Hazırlık: Yıldız, N. ve Bircan, H. 1994: 97–102 s.
8 Tahmin Teorisi
  Ön Hazırlık: Çakıcı, M. 1991: 148–174 s.
9 Hipotez Testleri
  Ön Hazırlık: Yıldız, N. ve Bircan, 1994: 120–150 s.
10 Ki Kare testleri
  Ön Hazırlık: Yıldız, N. ve Bircan, 1994: 151–161 s.
11 Non-parametrik Testler
  Ön Hazırlık: Yıldız, N. ve Bircan, 1994: 167–172 s.
12 Varyans Analizi
  Ön Hazırlık: Eler, Ü. 2002: 53–88 s.
13 Regresyon Analizi
  Ön Hazırlık: Eler, Ü. 2002: 104–115 s.
14 Korelâsyon Analizi
  Ön Hazırlık: Eler, Ü. 2002: 115–127 s.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 5
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 4
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 3
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 2
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 2
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 1
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 3
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 5
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 5
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 3
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 1
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 2
13 Etik değerlere sahip olmak. 2
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 2
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 170    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu 1. Yıldız, N. ve Bircan H. 1994. Uygulamalı İstatistik, Atatürk Üniversitesi Yayınları No:704. 2. Kalıpsız, A. 1981. İstatistik Yöntemler, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayın No: 294. 3. Eler, Ü., 2002. Ormancılık Biyometrisi, SDÜ Orman Fakültesi Yayın No:21. 4. Çakıcı, M. 1991. Temel İstatistik, Emek matbaası, Manisa.
Diğer Kaynaklar 1. Batu, F. 1995. Uygulamalı İstatistik Yöntemler, KTÜ Orman Fakültesi yayın No:22. 2. Püskülcü, H. Ve İkiz, F. 1989. İstatistiğe Giriş, Bilgehan Basımevi, İzmir. 3. Moore, D.S. and McCabe, G.P., 1993. Introduction of the Practice of Statistics, W.H. Freeman and Company, New York. 4. Akar, M. ve Şahinler, S. 1997. İstatistik, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel yayın No:74, Adana.
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)