Ders Adı İstatistik II
Ders Kodu ISL-262
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Ramazan ÖZÇELİK Doç.Dr. Didar Büyüker İşler
Dersin Yardımcıları Arş.GÖr. Onur ALKAN
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Temel istatistiksel kavramları tanımlar ve açıklar 2-Verileri özetleyen istatistiksel yöntemleri kullanır 3-Bağımsız veri gruplarını istatistiksel olarak karşılaştır 4- Verilerine uygun istatistiksel yöntemi seçer 5-Tek değişkenli parametrik testleri uygular ve bunların sonuçlarını yorumlar 6-Tek değişkenli parametrik olmayan testleri uygular ve bunların sonuçlarını yorumlar 7-Gerçek bir problemi istatistiksel olarak formüle eder, SPSS ve benzeri programlar ile çözer 8-Elde ettiği sonuçları yorumlar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hipotez testleri, parametrik ve parametrik olmayan önemlilik testleri, varyans analizi, korelâsyon ve regresyon analizi ve Zaman serisi analizleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. İstatistik terimlerini öğretmek 2. İstatistiksel yöntemleri kullanabilmeyi öğretmek 3. Uygun yöntemi seçmeyi öğretmek 4. İstatistiksel analiz sonuçlarını yorumlamayı öğretmek
Dersin Amacı İstatistiksel yöntemleri kullanabilmeyi, doğru yöntemi seçebilmeyi ve sonuçlarını yorumlayabilmeyi öğrenmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Hipotez Testleri
2 Hipotez Testleri
3 Ki Kare testleri
4 Ki Kare testleri
5 Non-parametrik Testler
6 Non-parametrik Testler
7 Varyans Analizi
8 Varyans Analizi
9 Varyans Analizi
  Ön Hazırlık: Yıldız, N. ve Bircan, 1994: 120–150 s.
10 Regresyon Analizi
  Ön Hazırlık: Yıldız, N. ve Bircan, 1994: 151–161 s.
11 Regresyon Analizi
  Ön Hazırlık: Yıldız, N. ve Bircan, 1994: 167–172 s.
12 Regresyon Analizi
  Ön Hazırlık: Eler, Ü. 2002: 53–88 s.
13 Korelâsyon Analizi
  Ön Hazırlık: Eler, Ü. 2002: 104–115 s.
14 Zaman Serileri
  Ön Hazırlık: Çakıcı, M. 1991: 316–360 s.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 5
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 2
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 4
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 1
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 1
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 5
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 2
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 2
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 4
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 4
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 3
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 1
13 Etik değerlere sahip olmak. 2
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 1
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 171    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu 1. Yıldız, N. ve Bircan H. 1994. Uygulamalı İstatistik, Atatürk Üniversitesi Yayınları No:704. 2. Kalıpsız, A. 1981. İstatistik Yöntemler, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayın No: 294. 3. Eler, Ü., 2002. Ormancılık Biyometrisi, SDÜ Orman Fakültesi Yayın No:21. 4. Çakıcı, M. 1991. Temel İstatistik, Emek matbaası, Manisa.
Diğer Kaynaklar 1. Batu, F. 1995. Uygulamalı İstatistik Yöntemler, KTÜ Orman Fakültesi yayın No:22. 2. Püskülcü, H. Ve İkiz, F. 1989. İstatistiğe Giriş, Bilgehan Basımevi, İzmir. 3. Moore, D.S. and McCabe, G.P., 1993. Introduction of the Practice of Statistics, W.H. Freeman and Company, New York. 4. Akar, M. ve Şahinler, S. 1997. İstatistik, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel yayın No:74, Adana.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)