Ders Adı İşletmelerde Stratejik Yönetim
Ders Kodu ISL-264
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) -
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Stratejik yönetim kavramlarını öğrenmek. İşletme stratejik planını yapmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Stratejik Yönetim kavramları. Stratejik Yönetim süreci Stratejik yönetim uygulamaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kuramsal bilgileri vermek ve stratejik yönetim sürecini uygulamalı göstermek
Dersin Amacı İşletme stratejik yönetim kuram ve uygulamalarını paylaşmak.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Stratejik Yönetim Bilgisi Çerçevesi
2 Stratejik Yönetim Bilgisi Çerçevesi
3 Stratejik Yönetim Bilgisi Çerçevesi
4 Stratejik Düşünme
5 Stratejik Düşünme
6 Stratejik Düşünme
7 Stratejik Planlama
8 Stratejik Planlama
9 Stratejik Planlama
10 Stratejik uygulama
11 Stratejik uygulama
12 Stratejik uygulama
13 Stratejik denetim
14 Stratejik denetim
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 2
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 3
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 4
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 1
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 2
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 3
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 2
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 3
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 4
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 2
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 1
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 3
13 Etik değerlere sahip olmak. 4
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 0
Devam 14 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 30
Yıliçinin Başarıya Oranı 30
Finalin Başarıya Oranı 70
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 30 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 177    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Ders anlatımı ve uygulamalı sınıf içi çalışmalar.
Diğer Kaynaklar İşletmelerde Stratejik Yönetim, Ömer Dinçer. İşletmelerde Stratejik yönetim ve İşletme Politikası, Erol Eren.
Materyal
Dökümanlar Ders anlatımı notları.
Ödevler Stratejik konu araştırma. Stratejik plan yapma.
Sınavlar Vize Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)