Ders Adı Muhasebe Bilgisi I
Ders Kodu ISL-525
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Hakan ÖZÇELİK
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları Muhasebenin bir işletmedeki diğer bölümler ve işletme yönetimi için önemini kavrayabilme Herhangi bir işletmedeki muhasebe sürecinin nasıl çalıştığını kavrayabilme, genel muhasebenin ve bu doğrultuda tutulan kayıtların diğer muhasebe sistemleri (maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi gibi) ile ilişkisini anlayabilme Herhangi bir işletmenin dönem içi muhasebe kayıtlarını tutabilme ve/veya gerektiğinde bunları sorgulayarak muhasebesel hataları ortaya çıkartabilme, bu hataları düzeltebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Derste, muhasebenin temel denkliği (varlık=kaynak denkliği), muhasebe ve muhasebeleştirme süreci, Genel kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Tekdüzen Hesap Planı sistematiği, nakit hareketlerinin, menkul kıymet hareketlerinin, ticari mal hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari borç/alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi anlatılacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Aktif ve pasif hesapların, gelir tablosu ve maliyet hesaplarının niteliğini, bölümlenmesini, işleyişini ve birbirleri ile ilişkilerini öğrenme
Dersin Amacı İşletmelerin mali durumunu izlemek, kontrol etmek, yönetmek ve yönetcilerin alacağı kararlara ışık tutmak üzere ticari işlemlerinin kayıtlanması ve raporlanmasına dönük yapılması gereken işlemlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca dönük olarak önce öğrenciye muhasebenin mantığı ve temel kuralları verilecektir. Dersin sonunda öğrencinin her hangi bir ticari işlemin muhasebe kaydını yapabilmesi hedeflenmektedir. Bu ders Genel Muhasebe II dersi ile bir bütünlük içindedir
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Temel kavramlar (işletme, muhasebe, muhasebe türleri, Türkiye’de Muhasebe Mesleği ve Mali Tablo Kullanıcıları)
  Ön Hazırlık: Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık
2 Muhasebenin temel denkliği
  Ön Hazırlık: Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık
3 Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları
  Ön Hazırlık: Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık
4 Muhasebede İş Akışı,Muhasebede Kullanılan Defter ve Belgeler
  Ön Hazırlık: Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık
5 Muhasebede İşlem Sırası ve 1 Yıllık Muhasebe Döngüsü
  Ön Hazırlık: Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık
6 Muhasebenin temel İlke ve Varsayımları
  Ön Hazırlık: Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık
7 Tekdüzen Hesap Planı, Bilanço ve Gelir Tablosu
  Ön Hazırlık: Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık
8 Nakit Hareketlerinin Muhasebeleştirilmesi
  Ön Hazırlık: Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık
9 ARASINAV
  Ön Hazırlık: Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık
10 Menkul Kıymet hareketleri ve Muhasebeleştirilmesi
  Ön Hazırlık: Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık
11 İşletmelerde Mal Hareketleri ve Muhasebeleştirilmesi
  Ön Hazırlık: Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık
12 Katma Değer Vergisi ve Muhasebeleştirilmesi
  Ön Hazırlık: Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık
13 Ticari Alacaklar ve Ticari Borçların Muhasebeleştirilmesi
  Ön Hazırlık: Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık
14 Genel Uygulama
  Ön Hazırlık: Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 0
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 0
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 0
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 0
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 0
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 0
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 0
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 5
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 2
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 3
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 0
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 0
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 0
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 0
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 3 30
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 95    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık Sevilengül, Orhan, “Genel Muhasebe”, Gazi Kitapevi, Ankara, 2005, 12.Baskı, 9-61 Beyazıtlı, Ercan,”Genel Muhasebe Problemleri, Siyasal Yayınevi, 9.Baskı, Ankara, 2005,3-600
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)