Ders Adı Muhasebe II
Ders Kodu ISL-566
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) DOÇ.DR.SERPİL SENAL
Dersin Yardımcıları ARŞ.GOR. SÜLEYMAN BAYRAKÇIOĞLU
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Muhasebenin bir işletmedeki diğer bölümler ve işletme yönetimi için önemini kavrayabilme 2) Aktif ve pasif hesapların, gelir tablosu ve maliyet hesaplarının niteliğini, bölümlenmesini, işleyişini ve birbirleri ile ilişkilerini öğrenme, 3) Herhangi bir işletmedeki muhasebe sürecinin nasıl çalıştığını kavrayabilme, genel muhasebenin ve bu doğrultuda tutulan kayıtların diğer muhasebe sistemleri (maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi gibi) ile ilişkisini anlayabilme, 4) Herhangi bir işletmenin dönem içi muhasebe kayıtlarını tutabilme ve/veya gerektiğinde bunları sorgulayarak muhasebesel hataları ortaya çıkartabilme, bu hataları düzeltebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Derste, muhasebenin temel denkliği (varlık=kaynak denkliği), muhasebe ve muhasebeleştirme süreci, Genel kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Tekdüzen Hesap Planı sistematiği, nakit hareketlerinin, menkul kıymet hareketlerinin, ticari mal hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari borç/alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi anlatılacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dersin sonunda öğrencinin her hangi bir ticari işlemin muhasebe kaydını yapabilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Amacı İşletmelerin mali durumunu izlemek, kontrol etmek, yönetmek ve yönetcilerin alacağı kararlara ışık tutmak üzere ticari işlemlerinin kayıtlanması ve raporlanmasına dönük yapılması gereken işlemlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca dönük olarak önce öğrenciye muhasebenin mantığı ve temel kuralları verilecektir. Bu ders Genel Muhasebe II dersi ile bir bütünlük içindedir
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Temel kavramlar (işletme, muhasebe, muhasebe türleri, Türkiyede Muhasebe Mesleği ve Mali Tablo Kullanıcıları)
  Ön Hazırlık: Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık
2 Muhasebenin temel denkliği
  Ön Hazırlık: Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık
3 Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları
  Ön Hazırlık: Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık
4 Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları
  Ön Hazırlık: Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık
5 Muhasebede İş Akışı,Muhasebede Kullanılan Defter ve Belgeler
  Ön Hazırlık: Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık
6 Muhasebede İşlem Sırası ve 1 Yıllık Muhasebe Döngüsü
  Ön Hazırlık: Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık
7 Muhasebenin temel İlke ve Varsayımları
  Ön Hazırlık: Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık
8 Tekdüzen Hesap Planı, Bilanço ve Gelir Tablosu
  Ön Hazırlık: Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık
9 Nakit Hareketlerinin Muhasebeleştirilmesi
  Ön Hazırlık: Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık
10 ARASINAV
  Ön Hazırlık: Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık
11 Menkul Kıymet hareketleri ve Muhasebeleştirilmesi
  Ön Hazırlık: Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık
12 İşletmelerde Mal Hareketleri ve Muhasebeleştirilmesi
  Ön Hazırlık: Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık
13 Katma Değer Vergisi ve Muhasebeleştirilmesi
  Ön Hazırlık: Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık
14 Ticari Alacaklar ve Ticari Borçların Muhasebeleştirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 5
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 5
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 3
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 3
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 3
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 2
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 1
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 4
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 4
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 3
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 2
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 3
13 Etik değerlere sahip olmak. 5
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 2
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 40 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 4 60
Ödevler 2 7 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Genel Muhasebe / Durmuş Acar-Nilüfer Tetik,Detay Yayıncılık Sevilengül, Orhan, “Genel Muhasebe”, Gazi Kitapevi, Ankara, 2005, 12.Baskı, 9-61 Beyazıtlı, Ercan,”Genel Muhasebe Problemleri, Siyasal Yayınevi, 9.Baskı, Ankara, 2005,3-600
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)