Ders Adı Üretim Yönetimi
Ders Kodu ISL-589
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Nuri ÖMÜRBEK
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Ezgi Dilan URMAK
Dersin Öğrenme Çıktıları Üretim Yönetiminin temel konuları, üretim sistemleri, kuruluş yeri seçiminde kullanılan değerleme yöntemleri, fabrika düzenleme çeşitleri, ürün tasarımı, iş analizi, kapasite planlaması, talep tahmin metotları konularını tanımak İşletmelerde yürütülen üretim yönetimi sürecini kavramak İşletmedeki üretim yönetimi süreci içerisinde gerekli olan bilgi, beceri ve teknikleri uygulamak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders üretim yönetimi temel kavramları, üretim sistemleri, fabrika kuruluş yerinin belirlenmesi, fabrika içi yerleşim düzenlemesi, ürün tasarımı, iş analizi, kapasite planlaması, talep tahminleri konularını içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Üretim yönetiminin işletmeler açısından öneminin öğrenciler tarafından kavranmasını sağlamak ve üretim yönetimindeki gelişmeler doğrultusunda öğrencilerin işletme içerisinde gerçekleştirilen üretim faaliyetleri hakkında gereken donanıma sahip olmalarını sağlamaktır.
Dersin Amacı İşletmenin temel fonksiyonlarından biri üretimdir. Üretim yönetimi dersi ile öğrencilerin üretim yönetiminin temel ilke ve kavramları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 üretim ve üretim yönetimi
2 üretim sistemleri
3 fabrika kuruluş yeri seçimi
4 fabrika kuruluş yeri seçimi
5 fabrika düzenlemesi
6 fabrika düzenlemesi
7 ürün tasarımı
8 vize sınavı
9 iş analizi
10 kapasite planlaması
11 talep tahminleri
12 talep tahminleri
13 üretim planlama
14 üretim planlama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri biliminin temel kavramlarını açıklar. 4
2 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında karşılaşılan problemlere çözümler üretir. 4
3 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında mesleki etik ilkeleri benimser, topluma örnek olur. 5
4 İşgücü piyasası ile ilgili temel kavramları açıklar. 4
5 İşgücü piyasasında karşılaşılan problemlere yaratıcı çözümler üretir. 3
6 Çalışma yaşamı alanında güncel sorun alanlarını neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir. 4
7 Sosyal Diyalog uygulamalarını ve çalışma ilişkilierini bilir. 5
8 İşçi ve işveren ilişkilerinin düzenlenmesi noktasında yaşanan sorunlara çözümler üretir. 2
9 Çalışma İlişkilerinin tarafları arasında var olan sorunlara sosyal diyalog çerçevesinde değerlendirir ve çözüm üretir. 5
10 Sosyal Politika kavramını bilir. 4
11 Dezavantajlı konumda bulunan gruplara yönelik sosyal politika teklifleri yapabilir. 5
12 İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Toplu Sözleşme Hukuku ve İş Sağlığı Güvenliği Mevzuatını bilir. 4
13 Bilimsel araştırma yöntemlerini bilir. 5
14 Analitik ve bilimsel düşünme yeteneğine sahiptir. 2
15 Sorun analı ile ilgili verileri toplar, yorumlar ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 5
16 5
17 5
18 2
19 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 60
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 20 20
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu kitaplar, kaynaklar üretim yönetimi1 (2012), Prof. Dr. Mahmut TEKİN, Günay Ofset Üretim Yönetimi2 (2003), Prof. Dr. Mahmut TEKİN, Günay Ofset Üretim/İşlemler Yönetimi (1994), Prof. Dr. M. Hulusi DEMİR Doç. Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU, Beta Basım Üretim/İşlemler Yönetimi Planlama-Denetim Kararları Karar Modelleri Ve İyileştirme Yaklaşımları (1998), Prof. Dr. Sevinç ÜRETEN Üretim/İşlemler Yönetimi Stratejik Kararlar Ve Karar Modelleri (2006), Prof. Dr. Sevinç ÜRETEN, Gazi Kitabevi Üretim Yönetimi (2008), Prof. Dr. Müh. Bülent KOBU, Beta Basım Operations Management (9th Edition), Lee J. Krajewski, Larry P. Ritzman, Manoj K. Malhotra
Diğer Kaynaklar kitaplar, kaynaklar üretim yönetimi1 (2012), Prof. Dr. Mahmut TEKİN, Günay Ofset Üretim Yönetimi2 (2003), Prof. Dr. Mahmut TEKİN, Günay Ofset Üretim/İşlemler Yönetimi (1994), Prof. Dr. M. Hulusi DEMİR Doç. Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU, Beta Basım Üretim/İşlemler Yönetimi Planlama-Denetim Kararları Karar Modelleri Ve İyileştirme Yaklaşımları (1998), Prof. Dr. Sevinç ÜRETEN Üretim/İşlemler Yönetimi Stratejik Kararlar Ve Karar Modelleri (2006), Prof. Dr. Sevinç ÜRETEN, Gazi Kitabevi Üretim Yönetimi (2008), Prof. Dr. Müh. Bülent KOBU, Beta Basım Operations Management (9th Edition), Lee J. Krajewski, Larry P. Ritzman, Manoj K. Malhotra
Materyal
Dökümanlar kitaplar, kaynaklar üretim yönetimi1 (2012), Prof. Dr. Mahmut TEKİN, Günay Ofset Üretim Yönetimi2 (2003), Prof. Dr. Mahmut TEKİN, Günay Ofset Üretim/İşlemler Yönetimi (1994), Prof. Dr. M. Hulusi DEMİR Doç. Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU, Beta Basım Üretim/İşlemler Yönetimi Planlama-Denetim Kararları Karar Modelleri Ve İyileştirme Yaklaşımları (1998), Prof. Dr. Sevinç ÜRETEN Üretim/İşlemler Yönetimi Stratejik Kararlar Ve Karar Modelleri (2006), Prof. Dr. Sevinç ÜRETEN, Gazi Kitabevi Üretim Yönetimi (2008), Prof. Dr. Müh. Bülent KOBU, Beta Basım Operations Management (9th Edition), Lee J. Krajewski, Larry P. Ritzman, Manoj K. Malhotra
Ödevler makale araştırması
Sınavlar 1 arasınav, 1 final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)