Ders Adı İnsan Kaynakları Yönetimi
Ders Kodu ISL-591
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Aygen OKSAY
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Kevser SEZER KORUCU
Dersin Öğrenme Çıktıları insan kaynakları politikalarını ve uygulamalarını tanımlamak. iş analizini, işe alım ve uyum sürecini, eğitim ve geliştirme programlarını, kariyer planlamayı, performans değerlendirmeyi, iş değerlemesini ve ücret yönetimini, sendika ilişkilerini, uluslararası insan kaynakları yönetimini açıklamak işletme stratejileri ile insan kaynakları uygulamalarını uyumlaştırabilmek Türkiye'de insan kaynakları uygulamalarının takip edebilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İnsan kaynakları Yönetiminin tanımı, önemi ve kapsamı, personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, insan kaynakları bölümünün örgütlenmesi, insan kaynakları yönetiminde temel ilkeler, insan kaynaklarının tanımı ve önemi, insan kaynakları planlamasının amaç ve kapsamı, insan kaynakları planlamasını etkileyen faktörler, insan kaynakları planlamasında analiz yöntemleri, İnsan kaynakları planlamasında kullanılan sayısal teknikler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İnsan Kaynakları yönetiminin önemini anlamak
Dersin Amacı Yeni yaklaşımlar ve uygulamalar üzerinde durularak organizasyonlarda insan kaynakları departmanlarının işlevlerinin tanıtılması.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 İnsan kaynakları Yönetiminin tanımı, önemi ve kapsamı
  Ön Hazırlık: İBİCİOĞLU, H. İnsan Kaynakları Yönetimi
2 personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş
  Ön Hazırlık: ÖZGEN, H. İnsan Kaynakları Yönetimi; BAYRAKTAROĞLU, S. İnsan Kaynakları Yönetimi;İBİCİOĞLU, H. İnsan Kaynakları Yönetimi
3 insan kaynakları bölümünün örgütlenmesi
  Ön Hazırlık: ÖZGEN, H. İnsan Kaynakları Yönetimi; BAYRAKTAROĞLU
4 insan kaynakları yönetiminde temel ilkeler, insan kaynaklarının tanımı ve önemi
  Ön Hazırlık: ÖZGEN, H. İnsan Kaynakları Yönetimi; BAYRAKTAROĞLU, S. İnsan Kaynakları Yönetimi;İBİCİOĞLU, H. İnsan Kaynakları Yönetimi
5 insan kaynakları planlamasını etkileyen faktörler
  Ön Hazırlık: BAYRAKTAROĞLU, S. İnsan Kaynakları Yönetimi;İBİCİOĞLU, H. İnsan Kaynakları Yönetimi
6 insan kaynakları planlamasında analiz yöntemleri
  Ön Hazırlık: ÖZGEN, H. İnsan Kaynakları Yönetimi; BAYRAKTAROĞLU, S. İnsan Kaynakları Yönetimi;İBİCİOĞLU, H. İnsan Kaynakları Yönetimi
7 İnsan kaynakları planlamasında kullanılan sayısal teknikler
  Ön Hazırlık: İBİCİOĞLU, H. İnsan Kaynakları Yönetimi;ÖZGEN, H. İnsan Kaynakları Yönetimi; BAYRAKTAROĞLU, S. İnsan Kaynakları Yönetimi;
8 iş analizi, işe alım ve uyum süreci
  Ön Hazırlık: ÖZGEN, H. İnsan Kaynakları Yönetimi; BAYRAKTAROĞLU, S. İnsan Kaynakları Yönetimi;İBİCİOĞLU, H. İnsan Kaynakları Yönetimi
9 eğitim ve geliştirme programları
  Ön Hazırlık: ÖZGEN, H. İnsan Kaynakları Yönetimi; BAYRAKTAROĞLU, S. İnsan Kaynakları Yönetimi;İBİCİOĞLU, H. İnsan Kaynakları Yönetimi
10 kariyer planlama
  Ön Hazırlık: ÖZGEN, H. İnsan Kaynakları Yönetimi; BAYRAKTAROĞLU, S. İnsan Kaynakları Yönetimi;İBİCİOĞLU, H. İnsan Kaynakları Yönetimi
11 performans değerlendirme
  Ön Hazırlık: ÖZGEN, H. İnsan Kaynakları Yönetimi; BAYRAKTAROĞLU, S. İnsan Kaynakları Yönetimi;İBİCİOĞLU, H. İnsan Kaynakları Yönetimi
12 iş değerlemesi ve ücret yönetimi
  Ön Hazırlık: ÖZGEN, H. İnsan Kaynakları Yönetimi; BAYRAKTAROĞLU, S. İnsan Kaynakları Yönetimi;İBİCİOĞLU, H. İnsan Kaynakları Yönetimi
13 sendika ilişkileri
  Ön Hazırlık: ÖZGEN, H. İnsan Kaynakları Yönetimi; BAYRAKTAROĞLU, S. İnsan Kaynakları Yönetimi;İBİCİOĞLU, H. İnsan Kaynakları Yönetimi
14 uluslararası insan kaynakları yönetimi
  Ön Hazırlık: ÖZGEN, H. İnsan Kaynakları Yönetimi; BAYRAKTAROĞLU, S. İnsan Kaynakları Yönetimi;İBİCİOĞLU, H. İnsan Kaynakları Yönetimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 4
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 3
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 3
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 2
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 3
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 2
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 2
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 3
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 2
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 2
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 2
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 2
13 Etik değerlere sahip olmak. 2
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 2
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 2
16 2
17 2
18 2
19 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 25
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 15
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 161    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu İBİCİOĞLU, H. İnsan Kaynakları Yönetimi
Diğer Kaynaklar ÖZGEN, H. İnsan Kaynakları Yönetimi; BAYRAKTAROĞLU, S. İnsan Kaynakları Yönetimi
Materyal
Dökümanlar Ders notları, güncel makaleler ve önerilen kitaplar
Ödevler Örnek olay analizi ve sunumlar
Sınavlar 1 vize ve 1 final sınavı
Materyal Diğer Öğrencilerin derse düzenli katılımı ve interaktif ders işlenmesi
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)