Ders Adı Siyaset Bilimi
Ders Kodu KYO-625
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Turhan
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Siyaset biliminin temel ilkelerini kavrar, 2) Siyasal yaşam üzerine etki eden faktörleri değerlendirebilir, 3) Siyaset biliminin temel ilkeleri çerçevesinde günümüzde yaşanan değişimleri değerlendirebilmek ve sorgular, 4) Siyasal yaşamda rol oynayan aktörlerin karşılıklı ilişkilerini çözümleyebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Otorite, güç, egemenlik, meşruiyet, ideoloji gibi siyaset biliminin temel kavramları, siyaset biliminin psikolojik, sosyolojik, ekonomik temelleri, devlet, siyasal katılma, siyasal partiler, kamuoyu ve baskı grupları, siyasal ideolojiler ve propaganda
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Siyaset biliminin temel ilkelerini kavrayabilmek, Siyasal yaşam üzerine etki eden faktörleri değerlendirebilmek, Siyaset biliminin temel ilkeleri çerçevesinde günümüzde yaşanan değişimleri değerlendirebilmek ve sorgulayabilmek, Siyasal yaşamda rol oynayan aktörlerin karşılıklı ilişkilerini çözümleyebilmek.
Dersin Amacı Siyasetin bazı temel kavramlarının anlaşılmasını sağlamak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Siyaset Biliminde temel kavramlar
  Ön Hazırlık: Maurice Duverger, Politikaya Giriş
2 Siyasal düşüncenin din, ahlak ve bilimle olan ilişkileri
  Ön Hazırlık: Bülent Daver, Siyaset Bilimine Giriş
3 Siyaset Biliminin konusu, metodu ve bölümleri
  Ön Hazırlık: Davut Dursun, Siyaset Bilimi
4 Siyasetin psikolojik temelleri
  Ön Hazırlık: Bülent Daver, Siyaset Bilimine Giriş
5 Siyasetin sosyolojik temelleri
  Ön Hazırlık: Bülent Daver, Siyaset Bilimine Giriş
6 Siyasetin ekonomik temelleri
  Ön Hazırlık: Bülent Daver, Siyaset Bilimine Giriş
7 Siyasal bir kurum olarak hukuk düzeni: Anayasa ve Devlet
  Ön Hazırlık: Davut Dursun, Siyaset Bilimi, Münci Kapani Politika Bilimine Giriş
8 Devlet Teşkilatı: Temel organları ve Kuvvetleri
  Ön Hazırlık: Bülent Daver, Siyaset Bilimine Giriş
9 Siyasal hayatın davranışçı açıdan incelenmesi ve metodolojisi
  Ön Hazırlık: Bülent Daver, Siyaset Bilimine Giriş
10 Siyasal Katılma ve Siyasal Etki
  Ön Hazırlık: Davut Dursun, Siyaset Bilimi
11 Siyasal İktidar, siyasal kontrol ve siyasal iktidarın kontrol teknikleri
  Ön Hazırlık: Bülent Daver, Siyaset Bilimine Giriş
12 Elit Terorileri
  Ön Hazırlık: Bülent Daver, Siyaset Bilimine Giriş
13 Siyasal İdeolojiler
  Ön Hazırlık: Andrew Heywood, Siyaset
14 Siyasal Propaganda: Ortamı, Tipleri, Araçları ve Teknikleri
  Ön Hazırlık: Bülent Daver, Siyaset Bilimine Giriş
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak 5
2 Hukuksal kurumları ve terimleri kavramak 3
3 Hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazanmak ve geliştirmek 2
4 Hukuksal sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahip olmak; gerçeği bulma, doğru düşünme, adaleti gerçekleştirme ve en uygun çözümü bulma konusunda yeterli formasyona sahip olmak 2
5 Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkında bilgi sahibi olmak. Türk hukuk mevzuatına hâkim olmak. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İnsan Hakları Hukuku gibi, birey-devlet, birey-toplum ve insanlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşma alanlarıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olmak 2
6 Yargının önemi ve işlevi, Türk yargı teşkilâtının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı), bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler, yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjeler ve icra teşkilâtı hakkında bilgi sahibi olmak 2
7 Hukuk tarihi konusunda yeterli bilgiye sahip olmak 2
8 Hukuk bilimiyle yakından ilişkili ekonomi, tarih, sosyoloji, felsefe, maliye, muhasebe gibi disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgileri edinmek, farklı inceleme alanlarına ilişkin çok disiplinli bir bakış açısına sahip olmak 2
9 Temel hukuki bilgi ve becerileri gerçek vakalar üzerinde uygulayabilme yeteneği kazanmak 2
10 Günümüzde iyi bir hukukçudan beklenen yeterlilikleri karşılayacak bir formasyonla yetişmek, geleneksel hukuk meslekleri yanında, kamu yönetimi veya özel sektör ya da sivil toplum örgütleri bünyesinde, ulusal veya uluslararası iş alanlarında çalışabilecek donanıma sahip olmak 2
11 Özgürlük, Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eşitlik gibi temel ilke ve değerleri özümsemek 2
12 Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak 2
13 Bilişim teknolojilerini ve temel bilgisayar programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak 2
14 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahip olmak 2
15 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek 2
16 2
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 1 1
Sunum 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 117    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Maurice Duverger, Politikaya Giriş Bülent Daver, Siyaset Bilimine Giriş Davut Dursun, Siyaset Bilimi
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)