Ders Adı Ekonometri I
Ders Kodu EKO-361
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç.Dr. Hakan DEMİRGİL
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Ekonomik olaylar ve verileri kantitatif yöntemlerle inceleme 2) Ekonomik teoriyle uyumlu model kurma 3) Model tahminlerini açıklama ve değerlendirme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ekonometrinin tanımı, ekonometrik yöntembilim, matematiksel ve ekonometrik modeller, ekonometrik yöntemler, yapısal analiz, öngörü ve ekonomik politika değerlendirmesi, ekonomik olaylar ve veriler, verilerin elde edilmesi ve hazırlanması, istatistiksel teori, korelasyon katsayısı, tahmin ve hipotez testleri, basit doğrusal regresyon modeli, regresyon modeli varsayımları, en küçük kareler yöntemi, regresyon tahminlerinin yorumu ve belirleme katsayısı, sıradan en küçük kareler tahmincilerinin özellikleri, hipotez testleri, çoklu regresyon analizi, alıştırmalar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ekonomik verilerin analiz edilmesi ve modellenmesi için gerekli olan yöntemlerin, tekniklerin ve araçların sağlanması
Dersin Amacı Ekonomik verilerin analiz edilmesi ve modellenmesi için gerekli olan yöntemlerin, tekniklerin ve araçların sağlanması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ekonometrinin tanımı ve yöntembilimi
2 Ekonomik veriler, verilerin hazırlanması, ekonometrik yöntemler, öngörü
3 İstatistiksel teori, tahmin ve hipotez testleri
4 Basit doğrusal regresyon modeli
5 Regresyon modeli varsayımları
6 En küçük kareler yöntemi-I
7 En küçük kareler yöntemi-II
8 Regresyon tahminlerinin yorumu ve belirleme katsayısı
9 SEKK tahmincilerinin özellikleri
10 Aralık tahmini ve önsav sınaması-I
11 Aralık tahmini ve önsav sınaması-II
12 Hipotez testleri
13 Çoklu regresyon analizi
14 Alıştırmalar ve çözümler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 2
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 4
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 4
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 2
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 3
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 2
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 5
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 3
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 3
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 2
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 1
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 1
13 Etik değerlere sahip olmak. 4
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 2
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 161    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu 1) Damodar N. Gujarati, “Temel Ekonometri”, Literatür Yayıncılık, İstanbıl, 2008 2) Aziz Kutlar, “Bilgisayar Uygulamalı Ekonometriye Giriş”, Beta Yayıncılık, Sivas 1998. 3) William Grene, “Econometric Analysis”, 5th Edition, Prentice-Hall, 2003 4) Gangadharrao Maddala, “Introduction to Econometrics”, Macmillan, 3rd Edition 2001.
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)