Ders Adı Sosyal Politika I
Ders Kodu CEK-161
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Kenan ÖREN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Sosyal Politika, Kenan ÖREN, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2015
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği sosyal devlet, refah devleti, sosyal politika, sosyal güvenlik
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sosyal politika, sosyal devlet, sosyal adalet kavramlarının ulusal ve uluslararası boyutta incelenmesi ve uygulamalarının tartışılarak gerekliliğinin sorgulanması
Dersin Amacı Sosyal politika, sosyal devlet, sosyal adalet kavramlarının ulusal ve uluslararası boyutta incelenmesi ve uygulamalarının tartışılarak gerekliliğinin sorgulanması
WorkPlacement İdare hakimliği, kaymakamlık, çalışma bakanlığı uzmanlığı, iş müfettişliği vs.
Hafta Konular  
1 SOSYAL DEVLET VE REFAH DEVLETİ
  Ön Hazırlık: SOSYAL POLİTİKA, KENAN ÖREN, NOBEL YAYINCILIK, ANKARA, 2015
2 SOSYAL POLİTİKA KAVRAMI
  Ön Hazırlık: SOSYAL POLİTİKA, KENAN ÖREN, NOBEL YAYINCILIK, ANKARA, 2015
3 SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL DEVLET
  Ön Hazırlık: SOSYAL POLİTİKA, KENAN ÖREN, NOBEL YAYINCILIK, ANKARA, 2015
4 SOSYAL POLİTİKANIN TARİHSEL GELİŞİMİ
  Ön Hazırlık: SOSYAL POLİTİKA, KENAN ÖREN, NOBEL YAYINCILIK, ANKARA, 2015
5 DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI
  Ön Hazırlık: SOSYAL POLİTİKA, KENAN ÖREN, NOBEL YAYINCILIK, ANKARA, 2015
6 TÜRKİYEDE SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI
  Ön Hazırlık: SOSYAL POLİTİKA, KENAN ÖREN, NOBEL YAYINCILIK, ANKARA, 2015
7 VİZE SINAVI
8 TÜRKİYEDE SOSYAL POLİTİKA SORUNLARI
  Ön Hazırlık: SOSYAL POLİTİKA, KENAN ÖREN, NOBEL YAYINCILIK, ANKARA, 2015
9 SOSYAL POLİTİKANIN İLGİ ALANLARI
  Ön Hazırlık: SOSYAL POLİTİKA, KENAN ÖREN, NOBEL YAYINCILIK, ANKARA, 2015
10 İSTİHDAM VE İSTİHDAM POLİTİKALARI
  Ön Hazırlık: SOSYAL POLİTİKA, KENAN ÖREN, NOBEL YAYINCILIK, ANKARA, 2015
11 NÜFUS VE İŞSİZLİK
  Ön Hazırlık: SOSYAL POLİTİKA, KENAN ÖREN, NOBEL YAYINCILIK, ANKARA, 2015
12 SENDİKALAR VE SOSYAL POLİTİKA
  Ön Hazırlık: SOSYAL POLİTİKA, KENAN ÖREN, NOBEL YAYINCILIK, ANKARA, 2015
13 SOSYAL GÜVENLİK
  Ön Hazırlık: SOSYAL POLİTİKA, KENAN ÖREN, NOBEL YAYINCILIK, ANKARA, 2015
14 FİNAL SINAVI
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 4
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 3
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 3
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 4
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 3
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 3
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 2
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 3
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 3
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 4
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 3
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 2
13 Etik değerlere sahip olmak. 4
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 161    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu SOSYAL POLİTİKA, KENAN ÖREN, NOBEL YAYINCILIK, ANKARA, 2015
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)