Ders Adı Sosyal Politika II
Ders Kodu CEK-162
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof.Dr.Kenan ÖREN
Dersin Yardımcıları Arş.Gör.Alim TETİK
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkilerinin temeli olan sosyal politikanın mahiyetini ve işleyişini kavrar 2) Sosyal Politikanın alt konuları olan Sosyal Güvenlik, İstihdam, İşsizlik gibi konularda politika üretme tekniklerini öğrenir 3) Sosyal Politika konularının hayata yansımaları, 4) Günümüzün önemli sosyal sorunlarını öğrenir 5) Sosyal Refah ülkelerinin standartlarına uygun sosyal politika tedbirlerini anlar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dar anlamdaki ve geniş anlamdaki sosyal politika kavramı ve alt konuları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkilerinin temeli olan sosyal politikanın mahiyetini ve işleyişini kavramak 2) Sosyal Politikanın alt konuları olan Sosyal Güvenlik, İstihdam, İşsizlik gibi konularda politika üretme tekniklerini öğrenmek 3) Sosyal Politika konularının hayata yansımaları, 4) Günümüzün önemli sosyal sorunlarını öğrenmek 5) Sosyal Refah ülkelerinin standartlarına uygun sosyal politika tedbirlerini anlamak
Dersin Amacı İstihdamın geliştirilmesi, yaşam ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi, yeterli sosyal koruma, işçi ve yönetim arasındaki çatışmaları giderme, toplumda engelli, çocuk, kadın gibi zayıf ve bakıma muhtaç kesimlere sosyal devlet niteliğine uygun bir şekilde çözüm önerilerinin sunulması.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş: Sosyal Politika Kavramı ve Bağlı Konuların Tanıtımı
  Ön Hazırlık: Sosyal Politika, Prof. Dr. Meryem Koray, Ezgi Yayınevi, Bursa, 2000
2 Geçmişten Günümüze Sosyal Politika Süreci
  Ön Hazırlık: Sosyal Politika, Prof. Dr. Meryem Koray, Ezgi Yayınevi, Bursa, 2000
3 Türkiye’de Sosyal Politikanın Oluşumu ve Özellikleri
  Ön Hazırlık: Sosyal Politika, Prof. Dr. Meryem Koray, Ezgi Yayınevi, Bursa, 2000
4 Sosyal Politikanın Ulusal Tarafları
  Ön Hazırlık: Sosyal Politika, Prof. Dr. Meryem Koray, Ezgi Yayınevi, Bursa, 2000
5 Sosyal Politikanın Uluslararası Tarafları
  Ön Hazırlık: Sosyal Politika, Prof. Dr. Meryem Koray, Ezgi Yayınevi, Bursa, 2000
6 Günümüzün Önemli Sosyal Sorunları: İşsizlik
  Ön Hazırlık: Sosyal Politika, Prof. Dr. Meryem Koray, Ezgi Yayınevi, Bursa, 2000
7 Günümüzün Önemli Sosyal Sorunları: Gelir Dağılımı
  Ön Hazırlık: Sosyal Politika, Prof. Dr. Meryem Koray, Ezgi Yayınevi, Bursa, 2000
8 Günümüzün Önemli Sosyal Sorunları: Ücretler
  Ön Hazırlık: Sosyal Politika, Prof. Dr. Meryem Koray, Ezgi Yayınevi, Bursa, 2000
9 Sosyal Güvenlik
  Ön Hazırlık: Sosyal Politika, Prof. Dr. Meryem Koray, Ezgi Yayınevi, Bursa, 2000
10 Sosyal Politikaların Oluşumunda Sendikaların Rolü
  Ön Hazırlık: Sosyal Politika, Prof. Dr. Meryem Koray, Ezgi Yayınevi, Bursa, 2000
11 Türkiye’de Kadın Ayrımcılığı ve Çözüm Yolları
  Ön Hazırlık: Sosyal Politika, Prof. Dr. Meryem Koray, Ezgi Yayınevi, Bursa, 2000
12 Türkiye’de Çocuk İstismarı ve Çözüm Yolları
  Ön Hazırlık: Sosyal Politika, Prof. Dr. Meryem Koray, Ezgi Yayınevi, Bursa, 2000
13 Sosyal Devlet Olmanın Kriterleri
  Ön Hazırlık: Sosyal Politika, Prof. Dr. Meryem Koray, Ezgi Yayınevi, Bursa, 2000
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Sosyal Politika, Prof. Dr. Meryem Koray, Ezgi Yayınevi, Bursa, 2000
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 4
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 5
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 3
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 5
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 3
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 1
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 1
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 4
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 4
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 3
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 3
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 2
13 Etik değerlere sahip olmak. 2
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 4
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 134    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Sosyal Politika, Prof. Dr. Meryem Koray, Ezgi Yayınevi, Bursa, 2000
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)