Ders Adı Çalışma Sosyolojisi
Ders Kodu CEK-164
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof.Dr.Kenan ÖREN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Çalışma sosyolojisiyle ve modern çalışma literatürü ile ilgili kavram, teori ve metotların uygunluğunu günümüzle ve ülkemiz toplumunun çalışma hayatıyla ilişkilendirerek gösterebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Modern hayat biçimlerinin yaygın olduğu mekanlarda, özellikle şehirlerde çalışma hayatını etkileyen toplumsal değerler ve bunların iktisadi rolleri üzerine yoğunlaşır. şehir, küreselleşme, modern endüstriyel çalışma biçimleri temel inceleme konularıdır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Çalışma sosyolojisiyle ve modern çalışma literatürü ile ilgili kavram, teori ve metotların uygunluğunu günümüzle ve ülkemiz toplumunun çalışma hayatıyla ilişkilendirerek gösterebilmek
Dersin Amacı Şehirlerde çalışma hayatını biçimlendiren toplumsal yapıları ortaya çıkarmak ve çalışma hayatı ile ilgili sorunların çözümü için bilgi ve veri sunmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır.
Hafta Konular  
1 Sanayi Toplumu'nun çözülmesi
  Ön Hazırlık: Çalışma Sosyolojisi Modern İşgücünün Oluşumu, Serkan GÜZEL
2 Büyüğün Küçük ile yer değiştirmesi
  Ön Hazırlık: Çalışma Sosyolojisi Modern İşgücünün Oluşumu, Serkan GÜZEL
3 Büyük fabrika yerine küçük fabrika
  Ön Hazırlık: Çalışma Sosyolojisi Modern İşgücünün Oluşumu, Serkan GÜZEL
4 Kitle üretimi yerine esnek üretim
  Ön Hazırlık: Çalışma Sosyolojisi Modern İşgücünün Oluşumu, Serkan GÜZEL
5 Fordizm ve Taylorizm yerine İnsani yaklaşımlar
  Ön Hazırlık: Çalışma Sosyolojisi Modern İşgücünün Oluşumu, Serkan GÜZEL
6 Çekirdek aile yerine yalnız yaşama olgusu
  Ön Hazırlık: Çalışma Sosyolojisi Modern İşgücünün Oluşumu, Serkan GÜZEL
7 Şehirleşmenin zirveye ulaşması
  Ön Hazırlık: Çalışma Sosyolojisi Modern İşgücünün Oluşumu, Serkan GÜZEL
8 Online çalışma ve Ev Ofislerin yükselişi
  Ön Hazırlık: Çalışma Sosyolojisi Modern İşgücünün Oluşumu, Serkan GÜZEL
9 Enformasyonun yaygınlaşması
  Ön Hazırlık: Çalışma Sosyolojisi Modern İşgücünün Oluşumu, Serkan GÜZEL
10 Ağ toplumunun ortaya çıkışı
  Ön Hazırlık: Çalışma Sosyolojisi Modern İşgücünün Oluşumu, Serkan GÜZEL
11 Sivil Toplum anlayışının gelişmesi
  Ön Hazırlık: Çalışma Sosyolojisi Modern İşgücünün Oluşumu, Serkan GÜZEL
12 Katılımcı Demokrasinin güçlenmesi
  Ön Hazırlık: Çalışma Sosyolojisi Modern İşgücünün Oluşumu, Serkan GÜZEL
13 Toplumda birey ve ulus arası yeni oluşumların başlaması
  Ön Hazırlık: Çalışma Sosyolojisi Modern İşgücünün Oluşumu, Serkan GÜZEL
14 Pozitif Bilimin eleştirisi ve yeni yaklaşımların ortaya çıkması
  Ön Hazırlık: Çalışma Sosyolojisi Modern İşgücünün Oluşumu, Serkan GÜZEL
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve ilgili alanlarda analiz ve sentez yapabilme becerisine sahip olmak. 4
2 Bilgiyi pratiğe dökebilme becerisini elde etmek. 3
3 Planlama ve zaman yönetimini kazanmak. 2
4 Sosyal Politika, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile ilgili alanlarda bilgilere sahip olmak. 4
5 Ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine akıcı bir şekilde sahip olmak. 3
6 En az bir yabancı dili (İngilizce) kullanabilme yeteneğine sahip olmak. 4
7 Bilgisayar kullanabilme becerilerine sahip olmak. 1
8 Farklı kaynaklardan bilgi yönetimi ve analizi becerilerini elde edebilme yeteneği. 5
9 Yeni durumlara ve gelişmelere adapte olmaya, yeni fikirleri üretmeye, problem çözmeye, karar verme, takım çalışması, kişiler arası ilişki becerilerine, liderlik becerilerine sahip olmak. 3
10 Uluslararası bazda çalışma yeteneği. 3
11 Diğer ülkelerin kültürlerini ve geleneklerini anlamak. 4
12 Girişimci ruhuna sahip olmak. 1
13 Etik değerlere sahip olmak. 5
14 Etkili iletişim teknikleri ve mülakat becerilerine katkı sağlamak. 3
15 Mesleki Sunum Tekniklerinin gelişimine katkıda bulunmak. 4
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 1 20 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 127    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Keith Grint, Çev: Burcu Çekmece, Selda Göktan, Çalışma Sosyolojisi, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 1998
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)